Ostatnie ogniska ASF potwierdzono na obszarze naszego kraju wyraźnie zmieniły zasięg strefy niebieskiej. Obszar zagrożenia zwiększył się przede wszystkim w okolicach Ostródy na Warmii i Jarosławia na Podkarpaciu. Poza tym do strefy niebieskiej włączono również dwie gminy w powiecie krośnieńskim (lubuskie) i część jednej gminy w powiecie lubaczowskim (podkarpackie).

W myśl ostatniej decyzji KE, do strefy niebieskiej włączono następujące obszary:

Województwo lubuskie:

- powiat krośnieński - gmina Bobrowice i część gminy Krosno Odrzańskie (pozostałą część gminy już wcześniej włączono do strefy niebieskiej)

Województwo warmińsko – mazurskie:

- powiat olsztyński – część gminy Świątki (pozostałą część gminy już wcześniej włączono do strefy niebieskiej)

- powiat ostródzki – gminy Miłakowo i Łukta, część gminy Morąg (pozostałą część gminy już wcześniej włączono do strefy niebieskiej), część gminy Małdyty położoną na wschód od drogi S7, część gminy Miłomłyn położona na wschód od drogi S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na wschód od drogi S7, część miasta Ostróda położona na wschód od drogi S7

Województwo podkarpackie:

- powiat lubaczowski – część gminy Cieszanów (pozostałą część gminy już wcześniej włączono do strefy niebieskiej)

- powiat jarosławski – miasto Radymno, miasto Jarosław, gminy Radymno, Chłopice, Laszki, Pawłosiów, część gmin Wiązownica i Jarosław (pozostałą część gmin już wcześniej włączono do strefy niebieskiej)

- powiat przeworski – miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim

Na Podkarpaciu poszerzono również zasięg obszaru ochronnego (strefa żółta). Włączono doń następujące gminy

- powiat jarosławski – Roźwienica i Pruchnik

- powiat przemyski – Krzywcza, Krasiczyn i Fredropol