Aktualne ceny skupu żywca wieprzowego pozornie zdają się utrzymywać na przyzwoitym poziomie – wszak jeszcze kilka lat temu każdy w ciemno brałby ceny tuczników w wadze żywej na poziomie 5,30 zł netto, czy ceny półtusz w klasie E oscylujące wokół granicy 7 zł za kilogram netto. Niestety realia się zmieniają i dziś coraz częściej słyszymy o tym, że aktualne stawki być może kiedyś gwarantowały opłacalność chowu, jednak ze względu na rosnące koszty środków produkcji producenci trzody skazani są obecnie na „dokładanie do interesu”.

Warto zatem porównać dzisiejszą siłę nabywczą tucznika z tą sprzed kilkunastu lat. W prostej analizie porównamy zatem jak kształtował się stosunek cen żywca wieprzowego do cen najważniejszych środków produkcji w 2021, 2011 i 2004 roku. Podkreślamy, że analiza ta jest jedynie przybliżona i ma na celu raczej zaznaczenie trendu, niż podanie precyzyjnych danych. Analiza powstała głównie na bazie danych Głównego Urzędu Statystycznego, a także ARiMR, PKN Orlen i archiwum redakcyjnego.

Ceny najważniejszych środków produkcji w latach 2004, 2011 i 2021:

W poniższej tabeli prezentujemy natomiast stosunek ceny tuczników do cen najważniejszych środków produkcji w omawianych okresach. Mówiąc prościej – dane w tabeli mówią nam o tym ile tuczników kosztowała nas w poszczególnych latach określona ilość danego środka czy czynnika produkcji.

Ceny najważniejszych środków i czynników produkcji rolnej wyrażone w ekwiwalencie liczby sprzedanych tuczników
Ceny najważniejszych środków i czynników produkcji rolnej wyrażone w ekwiwalencie liczby sprzedanych tuczników

Różnice w stosunku siły nabywczej tucznika do cen najważniejszych środków produkcji (jęczmień paszowy, olej napędowy, saletra amonowa 34N), widoczne są przede wszystkim przy porównaniu danych z lat 2021 i 2004. Uwzględniając tylko te trzy parametry, obecna opłacalność produkcji tucznika zdaje się wciąż kształtować powyżej poziomu sprzed dekady – w 2011 roku w związku z niskimi cenami tuczników i wysokimi cenami środków produkcji relacje cenowe były jeszcze bardziej niekorzystne niż ma to miejsce obecnie.

Inaczej wygląda porównanie cen tucznika w wadze 110 kg do cen podstawowego czynnika produkcji jakim jest ziemia rolna. W 2004 roku do zakupu jednego hektara gruntów rolnych wystarczyła kwota uzyskana ze sprzedaży niespełna 15 tuczników. Siedem lat później, aby kupić taki sam areał ziemi rolnej, potrzebna nam była kwota uzyskana ze sprzedaży ponad 40 tuczników. Dziś zakup ziemi rolnej wiąże się z wydatkiem kwoty uzyskanej ze sprzedaży ponad 83 świń rzeźnych w wadze 110 kilogramów.

Na koniec warto też zastanowić się, jak w omawianym okresie czasu zmieniały się relacje cen warchlaków do tuczu, oraz tuczników w wadze ubojowej 110 kg. W poniższej tabeli przedstawiamy ile warchlaków można było w poszczególnych latach kupić za kwotę uzyskaną ze sprzedaży jednego tucznika:

Widzimy zatem wyraźnie, że na przestrzeni omawianych lat drastycznie pogorszyła się opłacalność chowu w cyklu otwartym. O ile bowiem w roku 2004 za kwotę uzyskaną ze sprzedaży jednego tucznika możliwy był zakup ponad 4 warchlaków, to w chwili obecnej koszt zakupu warchlaka stanowi ponad połowę wartości wyprodukowanego tucznika.