Chewnie na ściółce
Spośród wszystkich zwierząt gospodarskich, najbardziej wrażliwe na zmiany temperatury są świnie. Przy chowie na głębokiej ściółce jakość termiczna budynku, czyli ilość ciepła, jaka ucieka na zewnątrz przez stropy, posadzki i ściany zewnętrzne, ma niewielkie znaczenie, bo podczas fermentacji ściółki uwalnia się ogromna ilość ciepła. Podnosi to temperaturę legowiska nawet do 45 st.C. Takie warunki wpływają korzystnie na zdrowie świń, które tracą niewiele ciepła własnego organizmu. Ten typ chowu można z powodzeniem stosować w dużych, wysokich pomieszczeniach. Budynek nie musi spełniać bardzo wysokich norm izolacji cieplnych, ponieważ zwierzętom na ciepłym legowisku na pewno nie grozi wychłodzenie.

Zupełnie inaczej jest w chowie bezściółkowym. W takim wypadku ogólna izolacyjność cieplna budynku ma  znaczenie i dlatego zarówno ściany zewnętrzne, jak i stropodachy powinny chronić ciepło wewnątrz budynku w stopniu zbliżonym do domów mieszkalnych. Chlewnie bezściółkowe powinny być raczej niskie, aby niepotrzebnie nie ogrzewać zbyt dużej kubatury. Zaleca się też odsunięcie legowiska od ściany zewnętrznej, gdzie zwykle jest chłodniej. Wzdłuż tej ściany można usytuować korytarz gnojowy lub paszowy. 

Chlewnia bez sciółki
Przy chowie bezściółkowym szczególnie ważnym elementem jest posadzka. Powinna być taka, aby stykająca się z nią świnia oddawała jak najmniej własnego ciepła i żeby nie dochodziło do wychłodzenia jej organizmu. Utrata ciepła  będzie tym większa, z im „chłodniejszych” materiałów będzie wykonana podłoga. Chłodniejszych, to znaczy takich, które dość szybko przewodzą ciepło. Należą do nich: beton, kamień i w nieco mniejszym stopniu cegła.  

Powszechnie stosowanym typem posadzki jest beton. Przemawia za tym niska cena, łatwość samodzielnego wykonania i utrzymania w czystości. Legowiska takie są skąpo ścielone słomą, dlatego ściółka niewiele zmienia warunki cieplne. Betonowa posadzka musi więc leżeć bezpośrednio na solidnej izolacji cieplnej i nie powinno się z niej rezygnować ze względów oszczędnościowych. Zwierzę leżące na betonie odczuwa temperaturę jako nawet o 8 st.C niższą, niż wynosi ona w rzeczywistości. Takie straty ciepła przez organizm zwierzęcia muszą być oczywiście wyrównane przez większe zużycie paszy.

Dobra posadzka musi spełniać dwa warunki. Powinna być na tyle gruba, aby nie popękać, ani nie wykruszyć się, ale też na tyle cienka, aby leżąca świnia nie traciła zbyt dużo własnego ciepła na ogrzanie betonu. 

Materiałem, który spełnia wszelkie warunki nowoczesnej izolacji termicznej, jest keramzyt impregnowany. Szczególną zaletą tej odmiany keramzytu jest bardzo małe chłonięcie wilgoci, nie przekraczające 5 proc., co powoduje, że nawet w wilgotnych warunkach chroni zwierzę przed chłodem, bo podłoga jest ciepła. Wykonanie podłogi na gruncie jest tu o wiele prostsze, niż przy zastosowaniu tradycyjnych izolacji. Na wyrównane podłoże należy wysypać warstwę keramzytu o grubości 20-30 cm, a następnie zagęścić ją, aby ziarna się nie przemieszczały. Przy małych powierzchniach wystarczy ręczne zagęszczanie ubijakiem z płytą o wymiarach 50 x 50 cm. Na tak przygotowanym keramzycie należy wykonać warstwę szprycu cementowego o grubości około 0,5 cm i na nim ułożyć dwie warstwy folii, chroniące keramzyt przed zawilgoceniem. Decydując się na podłogę wykonaną w tej technologii, nie trzeba wylewać pierwszej warstwy betonu bezpośrednio na gruncie jako podkładu pod izolację cieplną. Warstwa keramzytu stanowi bowiem  jednocześnie podkład i izolację, a ponadto czyni posadzkę bardziej odporną na obciążenia.     

Szorstka i sucha
Bardzo ważnym zagadnieniem jest szorstkość powierzchni posadzki, ponieważ ma bezpośredni wpływ na szybkość ścierania racic. Idealna posadzka to taka, gdzie tempo ścierania jest równoważone przez przyrost. Wadliwie zaprojektowana i wykonana posadzka może przypominać papier ścierny. Cecha ta zależy głównie od jakości użytego kruszywa. Nie może to być kruszywo łamane ze skał twardych, ponieważ ostre krawędzie drobnych kamyczków stworzą nadmiernie szorstką nawierzchnię posadzki. Odpowiedniejszym wypełnieniem dla zaprawy cementowej będzie znacznie łagodniejsze kruszywo wapienne. Można też użyć piasku i żwiru rzecznego, ponieważ mają gładką powierzchnię. Nie należy też dążyć do całkowitego wyeliminowania szorstkości, bo nadmiernie gładka posadzka może być zbyt śliska i powodować urazy kończyn zwierzęcia.   

Przy projektowaniu podłóg w budynkach inwentarskich nie można zapomnieć o zapewnieniu zwierzętom w miarę suchych legowisk. Mokra posadzka jest lepszym przewodnikiem ciepła niż sucha. Leżące zwierzę traci wówczas znacznie więcej ciepła. Mokre legowisko wpływa także na rozmiękczanie racic i tym samym szybsze ich ścieranie, nawet jeśli posadzka nie jest zbyt szorstka. Posadzka powinna więc zapewniać szybkie odprowadzanie wody i ciekłych odchodów poza legowisko. Jej pochylenie nie może być mniejsze niż 1 proc., czyli 1 cm spadku na 1 metrze długości.  

Obecnie zalecany jest chów świń na posadzkach o dużym kącie nachylenia: w strefie legowiska 3-5 proc., a w pozostałej części - do 10 proc., stąd nazwa tych posadzek – samospławialne lub samooczyszczające się.

Wymagania techniczne
Minimalna grubość posadzki, spełniającej warunki konstrukcyjne, to 4 cm. Powinna być wykonana z gęstej zaprawy cementowej marki M20 i zazbrojona tak zwaną siatką przeciwskurczową, która zapobiegnie powstawaniu spękań i rys w pierwszych dniach wiązania. Wystarczą tu cienkie pręty o średnicy 3 mm, zgrzewane w siatkę o oczkach 8 x 8 cm.

Warto zadbać o jak najmniejszą nasiąkliwość posadzki. Można ją znacznie zmniejszyć, jeśli zadba się o uszczelnienie powierzchni posadzki. Ma to bezpośredni związek nie tylko z ciepłotą legowiska, a również z uniknięciem korozji siatki zbrojeniowej. Na rynku dostępne są stosunkowo niedrogie środki impregnujące, które wnikają w głąb powierzchni zaprawy cementowej i betonu na głębokość kilku centymetrów i dają przez to pełną wodoszczelność (np. hydrostop). Takie powłoki są w pełni odporne na działanie ścieków i odchodów, i jednocześnie ekologiczne, nieszkodliwe dla zdrowia.    

W zależności od zmian temperatury i zawilgocenia posadzka rozszerza się i kurczy. Aby nie dochodziło do powstawania spękań, szczelin i wybrzuszeń, należy ją wykonywać w zamkniętych polach o wymiarach nie większych niż 400 x 400 cm (mogą być mniejsze), oddzielonych przerwami dylatacyjnymi o szerokości 10 mm. Dylatacje nie powinny przebiegać w obrębie poszczególnych legowisk, a raczej w suchym miejscu i na granicy między nimi.        

W oborach
W pomieszczeniach, gdzie bydło przebywa na stałe i ma swoje legowiska, unika się raczej stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych. W krajach o wysoko rozwiniętej hodowli (na przykład w Danii), dąży się do stosowania materiałów naturalnych. Boksy legowiskowe wykłada się deskami i ściółką. 

Jednak i w oborach może mieć zastosowanie bardzo nowoczesna chemia budowlana - przy konstruowaniu posadzek z żywic syntetycznych. W budynkach inwentarskich  posadzki takie  mogą mieć swoje zastosowanie głównie w tych miejscach, gdzie wymagany jest wysoki poziom higieny. Będą to przede wszystkim wydzielone stanowiska udojowe dla krów lub całe pomieszczenia dojarni. Projektując i wykonując takie posadzki, należy zadbać o ich odpowiednią szorstkość, aby zupełnie wykluczyć możliwość poślizgu zwierzęcia, a w rezultacie upadek i okaleczenia kończyn. Żywicę należy wypełnić gruboziarnistym piaskiem kwarcowym o średnicy ziaren 1,6 mm. Posadzka musi mieć wtedy odpowiednią grubość od 3 do 5 mm. Szorstkość będzie zapewniona nawet na mokrej powierzchni, a także wówczas, gdy zwierzęta zabrudzą ją ziemią i piaskiem. 

Źródło: "Farmer" 17/2005