Mikotoksyny potrafią poważnie zachwiać wynikami produkcji stada bez względu na to czy jest to drób, świnie czy bydło. Dlatego dzisiaj producenci zwierząt dobrze rozumieją jak duże znaczenie ma zabezpieczenie paszy przed tymi wtórnymi metabolitami grzybów.

Produkt Fortisorb Phyto od Delacon to nowość, która działa na trzech poziomach. Dodatek oprócz tego, że adsorbuje z przewodu pokarmowego mikotoksyny, za co odpowiadają polimery glinokrzemianowe, to dodatkowo stymuluje układ odpornościowy i ochrania miąższ wątroby poprawiając jej zdolności detoksyfikacyjne.

Układ immunologiczny przy stosowaniu dodatku jest stymulowany poprzez dodatek ścian komórkowych drożdży, które pobudzają nieswoistą odpowiedź immunologiczną. Z kolei miąższ wątroby jest chroniony, wzmacniany poprze dodatek substancji fitogenicznych które działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Dlatego tym bardziej należy docenić wielokierunkowe działanie jednego preparatu. Skuteczność preparatu została potwierdzona w badaniach in vivo i in vitro.

Produkt powinien być dawkowany w przypadku świń i drobiu od 0,75 do 1,5 kg/t paszy, u bydła 15-30 g/szt./dzień. Przybliżona cena jednego kg preparatu to 25 zł.