Po tym, jak w miniony piątek potwierdzono pierwszy przypadek ASF w województwie lubuskim (w powiecie wschowskim), Główny Lekarz Weterynarii poinformował właśnie o potwierdzeniu kolejnego zachorowania. Potwierdzono je u padłego dzika znalezionego na terenie sąsiedniego powiatu nowosolskiego. Szczątki zainfekowanego zwierzęcia znaleziono na obszarze, który w myśl rozporządzenia Wojewody Lubuskiego znalazł się w strefie skażonej wirusem ASF.

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, wspomniany obszar skażony obwodzie długości 36 km jest od piątku grodzony, prace mają zakończyć się dziś wieczorem. W okolicy prowadzone są intensywne perlustracje obszaru skażonego oraz sąsiadujących z nim terenów, które mają na celu poszukiwanie kolejnych padłych dzików. Wiedza na temat zasięgu występowania choroby posłuży do zaplanowania lokalizacji drugiego zewnętrznego ogrodzenia.

Główny Lekarz Weterynarii przypomniał również o konieczności przestrzegania przepisów ochrony biologicznej przez wszystkie osoby mające kontakt z trzodą chlewną. Zaapelował również o to, by w razie znalezienia padłego dzika lub jego szczątków pozostawić je w miejscu znalezienia i o fakcie tym niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii.

Przypomnijmy: pierwszy przypadek ASF w województwie lubuskim, a zarazem w całej zachodniej części kraju, potwierdzono w piątek na obszarze gminy Sława w powiecie wschowskim. Decyzją Wojewody Lubuskiego na części tego powiatu oraz przyległego powiatu nowosolskiego wprowadzono obszar skażony afrykańskim pomorem świń.

>>> Czytaj więcej: Znaleziono kolejne padłe dziki w okolicy pierwszego przypadku ASF w województwie lubuskim

>>> Czytaj więcej: Producenci trzody apelują do Premiera o skuteczną walkę z ASF