• KE zaplanowała wejście w życie rozporządzenia ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF), również dotyczące tzw. strefy żółtej ASF.
  • Gospodarstwa będą musiały m.in. ogrodzić chlewnie i paszarnie, wypełniać wymogi mycia, dezynfekcji obuwia przy wejściu do chlewni, czy wprowadzić Plan bezpieczeństwa biologicznego.
  • Mogą nastąpić trudności w zbyciu żywca i obrocie zwierzętami hodowlanymi w strefach I, II, III oraz spadek cen skupu na terenach ASF.

Komisja Europejska wkłada w obowiązkowe ramy wypełnianie wymogów bioasekuracji na terenach dotkniętych afrykańskim pomorem świń (ASF). Mowa tu nie tylko o strefach czerwonych i niebieskich, ale i o żółtych tzw. buforowych, na terenie których nie występuje choroba.

KE zaplanowała wejście w życie rozporządzenia ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF), które zastąpi obowiązującą dotychczas decyzję wykonawczą Komisji 2014/709/UE. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju rewolucja, ponieważ Komisja dokładnie wyznacza i nakazuje ramy w jakich ma być realizowana bioasekuracja gospodarstw utrzymujących świnie i to nie tylko w tzw. strefach niebieskich i czerwonych, ale i w żółtych, na terenie których ani u świń, ani też u dzików nie notowano zachorowań na ASF, a tereny miały pełnić wyłącznie strefę buforową, chroniącą przed chorobą. Hodowcy z tych terenów nie byli dotychczas objęci żadnymi nakazami, czy zakazami związanymi z przemieszczaniem świń, czy też materiału biologicznego od nich pochodzących. Teraz to się jednak zmieni i bez spełnienia wymogów w gospodarstwie zwierzęta nie będą mogły wyjechać poza strefę do tzw. strefy czystej (białej).

Branżowe Porozumie ds. Walki z ASF apeluje o okres przejściowy

Branżowe Porozumie ds. Walki z ASF zaapelowało do Grzegorza Pudy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie okresu przejściowego dla nowych warunków, przynajmniej do końca grudnia 2021 r.

W praktyce obowiązkowe wymogi modą doprowadzić do znaczących utrudnień w zakresie przemieszczania zwierząt pomiędzy strefami. Dotychczas wypracowane łańcuchy dostaw mogą być zerwane poprzez niewypełnienie wymogów przez gospodarstwa.

Trudności w sprzedaży świń ze stref ASF

Jak podkreśla Porozumienie - z jednej strony mogą nastąpić trudności w zbyciu żywca i obrocie zwierzętami hodowlanymi w strefach I, II, III oraz spadek cen skupu na terenach ASF, a z drugiej brak zaspokojenia potrzeb surowcowych przetwórstwa, wzrost cen żywca w strefie białej i zwiększony import. Rozwarstwienie cen żywca wieprzowego w strefach ASF oraz spadek cen materiału hodowlanego w porównaniu ze strefą wolną od choroby nie będzie służyło rozwojowi branży i może doprowadzić do likwidacji wielu gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

Dobrowolne, podwyższone wymogi bioasekuracji - były już wprowadzone

Eksperci podkreślają też, że podwyższone, dobrowolne wymogi bioasekuracji m.in. dotyczące rozdzielenia stref czystych od brudnych na terenie gospodarstw zostały wprowadzone w zeszłym roku. Zatwierdzenie ich w gospodarstwie przez służby weterynaryjne, umożliwia odstępstwo od pobierania prób krwi do badań pod kątem ASF przed wyjazdem zwierząt z gospodarstwa. Mimo tego udogodnienia, niewiele gospodarstw z tych przepisów skorzystało. - Mniejsze gospodarstwa z wielkim trudem dostosowały się do minimalnych zasad bioasekuracji wymaganych przez prawo krajowe. Do tej pory nie udało się wprowadzić skutecznych ogrodzeń w wielu gospodarstwach utrzymujących świnie. Wydzielenie w gospodarstwie części czystej i brudnej, choć jest podstawową zasadą kontroli zabezpieczenia epizootycznego, nie było do tej pory wymagane przepisami prawa – wyjaśnia Porozumienie w piśmie do ministra rolnictwa. Dodatkowo nie ma też pewności czy powiatowi lekarze weterynarii mają już wytyczne co do nowych wymogów w zakresie dopuszczenia do przemieszczania chociażby zwierząt, jak i weryfikowania wymaganych w gospodarstwach planów bezpieczeństwa biologicznego.