Jak czytamy na oficjalnej stronie starostwa piotrkowskiego, Rada Powiatu Piotrkowskiego na czwartkowej sesji przyjęła stanowisko, które zostało wysłane do Marszałka Sejmu, Premiera Rządu, Wojewody Łódzkiego, Głównego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W dokumencie tym czytamy, iż „kierując się potrzebą obrony interesów rolników Powiatu Piotrkowskiego” samorządowcy wzywają o podjęcie pilnych działań w celu obrony przed zagrożeniem, jakie stanowi ASF.

„Pojawienie się wirusa ASF w Powiecie Piotrkowskim, będącym Rolniczym Zagłębiem Hodowli Świń, może doprowadzić nie tylko do załamania produkcji trzody chlewnej w naszym regionie, ale i innych gałęzi gospodarki związanych z tą produkcją. Należy rozgraniczyć wirusa ASF u świń i dzików, co pozwoli ochronić rolników przed olbrzymimi stratami i likwidacją gospodarstw rodzinnych.
Obserwując dotychczasowe działania administracji rządowej, odpowiedzialnej za zwalczanie ASF w naszym kraju, które są niewystarczające i nie dają pozytywnych efektów, Rada Powiatu wyraża głębokie obawy o przyszłość hodowców gospodarujących na terenie naszego regionu. Szybko rozprzestrzeniająca się choroba ASF może doprowadzić do likwidacji hodowli świń w Powiecie Piotrkowskim i bankructwa wielu gospodarstw rolnych oraz załamania gospodarczego regionu. Skutki tego odczuje również gospodarka krajowa, bowiem Powiat Piotrkowski produkuje 5 proc. wieprzowiny na rynku krajowym” – piszą piotrkowscy samorządowcy.

W cytowanym stanowisku samorząd powiatu zwraca się o:
- jak najszybszą depopulację dzików;
- wprowadzenie odłowów dzików na terenach miejskich, również poza obwodami łowieckimi;
- udzielenie producentom trzody chlewnej wsparcia finansowego podczas wprowadzania programu bioasekuracji;
- uproszczenie procedur wypłaty odszkodowań za zaniechanie produkcji trzody;
- zabezpieczenie programów pomocowych na zmianę kierunku produkcji;
- wprowadzenie stałego programu rekompensaty utraconych dochodów dla producentów trzody chlewnej, szczególnie ze stref objętych ograniczeniami;
- wypłaty pełnego odszkodowania w przypadku stwierdzenia ogniska w stadzie trzody chlewnej, które pozytywnie przeszło kontrolę bioasekuracji lub wdrożyło działania naprawcze;
- wzmocnienie kadrowe i finansowe organów inspekcji weterynaryjnej;
- wyznaczenie osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za zwalczanie wirusa ASF na terenie powiatu piotrkowskiego, w związku ze specyfiką terenu w zakresie hodowli trzody chlewnej (podmiot ten winien działać niezależnie od służb weterynaryjnych).

Rada Powiatu Piotrkowskiego wnioskuje również o „natychmiastowe i praktyczne zastosowanie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Powiecie Piotrkowskim i powiatach ościennych w celu ochrony gospodarstw, w których hoduje się trzodę chlewną” – piszą samorządowcy.

Na wieść o chorym dziku znalezionym przy granicy województwa łódzkiego z Mazowszem, w Starostwie Powiatu Piotrkowskiego zebrał się również w piątek powiatowy sztab kryzysowy. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej, służb mundurowych oraz rolnicy, podjęto kilka ważnych decyzji.

Pierwsza z nich to uruchomienie Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego w Aleksandrowie, Sulejowie i gminach z największym zagęszczeniem trzody chlewnej, czyli Grabicy, Moszczenicy i Wolborzu.

Kolejne ustalenie to wystąpienie do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o:
- organizację laboratorium na terenie powiatu piotrkowskiego, które będzie wykonywało badania pod kątem ASF, z uwagi na zwiększoną liczbę pobieranych prób do badań;
- organizację (w związku z nową specustawą o ASF) pilnego odstrzału dzików;
- wsparcia zakupu mobilnej spalarni dzików;
- natychmiastowego zamknięcia przejść dla dzikich zwierząt wzdłuż drogi ekspresowej S8.
Rolnicy domagają się również szybkich i rzetelnych informacji na temat ewentualnego wprowadzenia stref i związanych z nim uwarunkowań, w jakich przyjdzie ich gospodarstwom funkcjonować.