Marsz afrykańskiego pomoru świń na zachód budzi coraz większe obawy lokalnych społeczności, zwłaszcza w regionach o dużej koncentracji produkcji trzody chlewnej. Nic dziwnego zatem, że rolnicy oczekują konkretnych rozwiązań mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się epizootii afrykańskiego pomoru świń na dalszy obszar kraju. W tym celu łódzcy działacze NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych zorganizowali w Grabicy (pow. piotrkowski) spotkanie producentów trzody chlewnej z przedstawicielami resortów odpowiedzialnych za kontrolę problemu ASF. Nie jest to pierwsze tego typu wydarzenie: analogiczne spotkanie odbyło się w połowie grudnia, wówczas jednak nikt z przedstawicieli zaproszonych resortów nie pojawił się w Grabicy. Spotkało się to wówczas z dużym rozczarowaniem zgromadzonych rolników.

>>>>> Czytaj więcej: Rolnicy z woj. łodzkiego: nie chcemy być królikiem doświadczalnym w walce z ASF

W piątkowym wydarzeniu udział wzięli między innymi Rafał Romanowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Szweda – Lewandowski  - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Robert Telus, poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Ciesielski – szef łódzkiego oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Cezary Szadkowski – przewodniczący zarządu Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim, oraz Bronisław Węglewski – prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W spotkaniu udział wzięło kilkuset gości, głównie producentów trzody z powiatu piotrkowskiego i okolic.  

W pierwszej części spotkania ministrowie Romanowski i Szweda – Lewandowski podsumowali dotychczasowe działania resortów na rzecz powstrzymania epizootii pomoru, w tym ograniczenia populacji dzików. Jak wskazał minister Romanowski, skuteczna walka  z afrykańskim pomorem świń wymaga stworzenia odpowiedniego systemu prawnego, ale również przestrzegania zasad bioasekuracji oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt przez rolników. W tym celu wprowadzono „program bioasekuracji”, skrócono między innymi czas w którym rolnicy zobowiązani są zgłosić zmiany liczebności stada w biurach powiatowych ARiMR, a także wprowadzono obowiązek przygotowania spisu stanu zwierząt na koniec każdego roku. W ostatnim czasie stworzono również podstawy prawne do budowy na granicy białoruskiej i ukraińskiej „zapory” mającej na celu powstrzymanie migracji dzików.

Andrzej Szweda – Lewandowski mówił z kolei o redukcji pogłowia dzików w naszym kraju. Jak stwierdził, w ostatnim roku łowieckim, populację tych zwierząt zredukowano o 260 tys. sztuk. Docelowo ministerstwo dąży do osiągnięcia zagęszczenia dzików na poziomie 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy. Odstrzałem redukcyjnym objęte zostały także tereny parków narodowych. Planowane są dalsze zmiany prawa mające na celu kontrolę pogłowia dzików. Mowa tu między innymi o powoływaniu łowczego krajowego bezpośrednio przez Ministerstwo Środowiska, oraz zmiany w planach łowieckich polegających na wycofaniu górnych limitów liczby odstrzeliwanych zwierząt.

Najbardziej emocjonującą częścią spotkania była jednak debata zgromadzonych rolników z przedstawicieli władz. Nie zabrakło w niej trudnych tematów. Wiele emocji wzbudziły zarzuty zgromadzonych na spotkaniu rolników na temat niewystarczającego odstrzału dzików. Jak zapewnił przewodniczący zarządu PZŁ w powiecie piotrkowskim, Cezary Szadkowski, w ostatnim kwartale 2017 roku na terenie powiatu piotrkowskiego zagęszczenie dzików udało ograniczyć się do poziomu 0,5 osobnika/km2. Do końca marca planowana jest natomiast dalsza redukcja pogłowia tych zwierząt do poziomu 0,1 osobnika/ km2. Pokazuje to, że myśliwi w żadnym wypadku nie lekceważą potrzeb rolników.

Wiele obaw wzbudza również rozpoczęcie inwestycji w rozwój produkcji świń w sytuacji, gdy w każdej chwili w okolicy może pojawić się afrykański pomór świń. Jak zapewnił minister Romanowski, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, dostępne będą nieoprocentowane kredyty, pozwalające na pokrycie zobowiązań  cywilnoprawnych, oraz bieżące prowadzenie działalności rolniczej

Poseł Robert Telus odniósł się z kolei między innymi do projektu mianowania łowczego krajowego przez Ministra Środowiska:

- Ten projekt jest po to, aby ministerstwo miała możliwość większego wpływu na realizację planów łowieckich – tłumaczył.

Jak wskazał, powiat piotrkowski był pierwszym powiatem w Polsce, w którym ogłoszono odstrzał sanitarny dzików, zanim pojawił się w nim wirus afrykańskiego pomoru świń. Świadczy to o tym, jak duże znaczenie ma ten region w krajowej produkcji trzody chlewnej.

Minister Andrzej Szweda – Lewandowski nawiązał z kolei do obowiązku stosowania zasad bioasekuracji:

- Dotyczą one nie tylko rolników, ale także myśliwych, czy żołnierzy poszukujących w lasach dzików. Po każdym poszukiwaniu, odzież i obuwie są dokładnie dezynfekowane. To ogromne nakłady pieniędzy i czasu, nie mnie jednak jest to konieczność. Również rolnicy muszą mieć świadomość tego, że przestrzeganie zasad bioasekuracji jest jedynym sposobem aby ochronić nasze stado przed wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Poruszone podczas spotkania zagadnienia nie usatysfakcjonowały w pełni zgromadzonych rolników. Po jego zakończeniu słychać było przede wszystkim głosy mówiące na temat zignorowania przez stronę rządową znacznej części postulatów wystosowanych podczas grudniowego spotkania. Postulaty te dotyczyły między innymi zmniejszenia populacji dzików do końca stycznia 2018r., wprowadzenia odrębnej jednostki chorobowej dla dzików i dla świń, możliwości wprowadzenia całkowitego i niezwłocznego zakazu trzymania dzików, świń i świniodzików na wolnym wybiegu na terenie powiatu piotrkowskiego i ościennych powiatów, uproszczenia procedur dotyczących polowań na dziki, oraz zaangażowania w nich wojska i policji.

 Powiat piotrkowski jest obszarem o szczególnie wysokim zagęszczeniu produkcji trzody chlewnej. Na jego terenie funkcjonuje ponad 1500 podmiotów wyspecjalizowanych w tej gałęzi rolnictwa, szacuje się, że na jego obszarze utrzymywanych jest ponad pół miliona świń. Oznacza to, że co dwudziesta świnia wyprodukowana w naszym kraju pochodzi właśnie z terenu powiatu piotrkowskiego.