Włączenie części wymienionych powiatów do strefy czerwonej miało związek z ogniskami ASF świń jakie w połowie lipca ubiegłego roku potwierdzono w gminach Żuromin i Wieczfnia Kościelna. W ich efekcie do strefy włączono niemal wszystkie gminy powiatu żuromińskiego (z wyjątkiem gminy Siemiątkowo), a także gminy Wieczfnia Kościelna, Dzierzgowo, Mława, Szydłowo, Szreńsk, Lipowiec Kościelny i Wiśniewo w powiecie mławskim. Wszystkie te gminy wyłączono właśnie ze strefy czerwonej, przy czym w gminach Lubowidz, Kuczbork-Osada i Wieczfnia Kościelna obowiązywać obecnie będzie strefa różowa, pozostałe zaś objęte będą strefą niebieską. 

Jako, że lipcowe ogniska miały charakter incydentalny, o zdjęcie stref wnioskowano już w październiku ubiegłego roku. Jednak prawdopodobnie ze względu na niekorzystną sytuację epizootyczną w południowo - zachodnich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, dopiero teraz udało się uwolnić wspomniane powiaty ze strefy czerwonej.

Wiadomość ta jest o tyle pozytywna, że mówimy o ogromnym zagłębiu produkcji trzody chlewnej. Powiat żuromiński jest obecnie obszarem o największej w kraju liczbie utrzymywanych świń: według informacji uzyskanych w lipcu ubiegłego roku utrzymywano tam ponad pół miliona sztuk trzody chlewnej. 

Niestety ostatnie rozporządzenie wykonawcze KE rozszerza zasięg strefy różowej, zwłaszcza na obszarze województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Wkrótce szczegółowo opiszemy dla Państwa najnowsze zmiany w regionalizacji ASF. 

Sprawdź najnowsze informacje na temat ASF!