Od 21 listopada br. w poznańskim ZHW badane będą próbki świń i dzików pod kątem afrykańskiego pomoru świń (ASF), dostarczonych z terenu województwa wielkopolskiego.

Przypominamy, że badania świń i dzików w kierunku ASF wykonywane są w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach oraz dodatkowo, od dnia 28 maja 2018 r. została uruchomiana do badań w kierunku ASF jednostka zamiejscowa Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowana w Zakładzie Pryszczycy w Zduńskiej Woli (badanie dzików).

W dalszej kolejności do badań diagnostycznych, serologicznych i molekularnych w zakresie ASF świń i dzików zostały wyznaczone 4 następne laboratoria tj. Zakłady Higieny Weterynaryjnej (ZHW) w: Krośnie (od dnia 8 czerwca 2018 r.), Siedlcach i Ostrołęce (od dnia 8 listopada 2018 r.) oraz Gdańsku (od 27 lutego 2019 r.).

W ostatnim czasie, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Żarnecki wziął udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego, które zwołała wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska. Spotkanie odbyło się 21 listopada 2019 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tematem narady było omówienie przygotowań oraz działań służb po opublikowaniu przez Komisję Europejską decyzji wykonawczej wprowadzającej na części województwa wielkopolskiego strefy ochronnej przed wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Strefy ASF wyznaczone na zachodzie Polski, GIW
Strefy ASF wyznaczone na zachodzie Polski, GIW

Jak informuje WLW w Poznaniu Wyznaczona przez KE strefa ochronna (żółta) objęła cały powiat wolsztyński (gmina Siedlec, Wolsztyn i Przemęt) oraz Wijewo w powiecie leszczyńskim. Wyznaczenie stref nakłada szereg obowiązków, dotyczących między innymi poddania badaniom wszystkich odstrzelonych dzików oraz stosowania przez hodowców trzód mat dezynfekcyjnych we wjazdach na teren gospodarstwa i wyjazdach z nich. W całej strefie ochronnej, prowadzone będą wzmożone poszukiwania padłych dzików. Postulowany jest także odstrzał dzików w całej strefie. Działania będą prowadzone przez służby weterynaryjne we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim oraz Dyrekcją Lasów Państwowych.