Podczas dyskusji specjalista zwrócił uwagę na, że w każdym powiecie kontrole bioasekuracji wyglądają inaczej - w każdym powiecie inspekcja używa innych zasad do kontroli. W niektórych powiatach najważniejsze jest wystawienie mat i napisów, w niektórych siatki na oknach, szczelność drzwi, w niektórych powiatach rejestry, czyli czy są wszystkie rejestry prowadzone: wjazdów i wyjazdów, wejść i wyjść na chlewnię. Główny problem polega na tym, że nie ma jednolitej zasady kontroli. Jedzie się do różnych powiatów i są całkowicie różne tzw. feedbacki od ludzi co trzeba zrobić, by kontrola przebiegła pozytywnie - mówił doktor Wróbel.

Jednocześnie podkreślił, że istotą bioasekuracji jest niewpuszczanie na teren gospodarstwa jakichkolwiek obcych pojazdów i nie zostawianie przy chlewniach maszyn wracających z pola. W tym wszystkim maty, niecki zabezpieczające teren gospodarstwa, nie zawsze spełniają swoją funkcję. - Na dzień dzisiejszy większość tych mat, niecek jest po prostu martwa. Po przejechaniu kilkukrotnie dużymi maszynami, niecka wygląda jak błoto, także nie funkcjonuje. Maty funkcjonują tylko jak są zadaszone, gdy deszcz nie rozcieńcza płynu. Przejechanie samochodem ciężarowym zwija i roluje matę, mata jest do wyrzucenia. Totalnie się nie nadają jako przejazdówki, bo są niszczone, szczególnie po deszczu jeśli są śliskie - mówił Paweł Wróbel.

Z kolei dr Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii, w nawiązaniu do tych doniesień podkreślił, że sprawy kontroli, prowadzonej przez Inspekcję Weterynaryjną w gospodarstwach są uporządkowane. - Te sprawy są uporządkowane, bo jest protokół kontroli, który wymusza działania, czyli co dokładnie ma być w trakcie takiej kontroli sprawdzone. Dlatego ja się dziwię, że w jednym powiecie potrzebują ubezpieczenia okien, szczelności drzwi. Po prostu w każdym protokole jest to zawarte, czyli jakie warunki muszą być spełnione. Po sześciu latach walki, dzisiaj nie ma sensu już szkolić ludzi, tylko trzeba wymagać i rozliczać, tu nie ma litości - zaznaczał dr Konopka.

Więcej szczegółów z debaty ->>> tutaj.