Zwalczanie much przy użyciu insektycydów ma swoje wady. Po pewnym czasie owady uodparniają się na użytą w nich substancję aktywną. Dlatego też należy naprzemiennie aplikować preparaty zwracając uwagę na to, jaką substancję czynną zawiera środek dotychczas stosowany, aby zamienić go na produkt o zupełnie innym działaniu.

- Duża łatwość w dopuszczeniu do obrotu preparatów biobójczych spowodowała pojawienie się bardzo dużej liczby preparatów do zwalczania much. Nie prowadzi się jednak właściwej edukacji wskazującej na potrzebę rotacji preparatów co w znacznym stopniu może ograniczyć powstawanie odporności u much. Powierzchowne podejście do tematu powoduje, że użytkownicy kupują inny preparat niż stosowali dotychczas ale jest on inny tylko z nazwy podczas gdy rotować należy zwracając uwagę na grupę chemiczną, do której należy substancja czynna zawarta w preparacie. Każdy użytkownik powinien ponadto prowadzić szczegółowe zapisy umożliwiające odtworzenie historii stosowanych preparatów – mówi Adam Puściński z BAYER Polska.

Do zwalczania much można stosować preparaty w różnych postaciach – przynęty do wykładania bądź do malowania, preparaty granulowane, proszkowe bądź płynne do sporządzania cieczy roboczej do oprysku powierzchni, na których muchy siadają i preparatu do aerozolowania przestrzeni w których muchy latają. Najważniejsze jest, aby użytkownik dokładnie przeczytał etykietę produktu i stosował go zgodnie z umieszczonymi tam zaleceniami.    

Zawsze trzeba pamiętać, że skuteczne zwalczanie much wymaga działań w zakresie poprawy warunków zoohigienicznych oraz stosowania biopreparatów i środków chemicznych łącznie. Najważniejsze jest jednak utrzymanie higieny w gospodarstwie. Ważne jest używanie szczelnie zamykanych kontenerów na śmieci i odpady, dezynfekcja miejsc składowania odchowów, stosowanie zamkniętych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę. Niekiedy problem dużej liczebności tych owadów wynika z błędów technologicznych i organizacyjnych. Nie stosując zasady "całe pomieszczenie pełne - całe pomieszczenie puste", nie możemy przeprowadzić dokładnego mycia i dezynfekcji budynku, a to jest podstawą sukcesu w walce z tymi owadami.

Poniżej przedstawiamy zbiór dostępnych na rynku preparatów chemicznych do zwalczania much. Sprawdź, jakie środki stosujesz i czy zmieniasz ich stosowanie pod kątem grupy chemicznej zawartej w nich substancji czynnej. Jeśli nie - to warto to zmienić.