W Holandii, Niemczech czy Danii spora część rolników opiera swoje sekcje loch o tego typu urządzenia. Z kolei firmy wyposażeniowe co roku prezentują nowe udogodnienia instalowane w stacjach paszowych.

Należy pamiętać, że dzisiejsze stacje to są już całkiem inne urządzenia niż te sprzed 10 lat. Są zaawansowane, ale jednocześnie proste w swoim działaniu, a intuicyjne programy komputerowe pomagają sprawnie zarządzać stadem bez niepotrzebnych strat. Dlatego warto im się przyjrzeć dokładniej.

INDYWIDUALNE ŻYWIENIE TO DOKŁADNE ZAPOTRZEBOWANIE NA PASZĘ

Stacje paszowe w grupowym systemie utrzymania loch zapewniają bardziej dopasowane żywienie do potrzeb pokarmowych zwierzęcia. Locha korzystając z automatycznej stacji paszowej, posiada specjalny transponder (elektryczny kolczyk), który jest odczytywany przez fotokomórkę przy wejściu do stacji. Wejście za nią jest zamykane, a pozostałe lochy nie mogą się dostać do środka. Odblokowanie bramki następuje z niewielkim opóźnieniem, po tym jak locha opuści stację. Na podstawie indywidualnego numeru komputer paszowy rozpoznaje fazę cyklu, w jakim locha się znajduje. W stacjach paszowych mamy możliwość zaprogramowania nawet do 20 różnych krzywych żywienia. To oznacza, że w ciągu doby otrzyma taką ilość paszy, która jest odpowiednia dla jej stanu fizjologicznego, potrzeb organizmu i rozwijających się płodów. Dzienna dawka pokarmowa jest zadawana w kilku odpasach. W korycie jest montowany dozownik wody. Dzięki temu zwierzę samo ustala sobie konsystencję paszy, jaką chce pobrać. W dodatku zwiększa to przepustowość przechodzenia przez stację, ponieważ pasza papkowata jest szybciej zjadana. Dozownik umieszczony przy korycie stanowi jedynie uzupełnienie wody, pozostałe poidła są normalnie umieszczone na terenie kojca, w strefie aktywności (jedno poidło na 10-12 loch). Stacje charakteryzują się dzisiaj wysoką dokładnością dozowania paszy, nawet do 98 proc. przewidzianej dawki na dzień. Można jednoznacznie powiedzieć, że precyzyjne gospodarowanie paszą oznacza ograniczenie jej strat i lepsze wykorzystanie.

DOBROSTAN, CZYLI SWOBODA BYTOWANIA

W ciągu dnia locha podchodzi sama po paszę kilka razy, ma całkowitą swobodę ruchu, sama decyduje też, kiedy jest aktywna, a kiedy odpoczywa. Prowadzenie systemu z lochami utrzymywanymi grupowo umożliwia dokładne wyznaczenie stref bytowania zwierząt, dzieląc je na strefę odpoczynku, która może być usytuowana na rusztach lub ściółce, oraz strefę aktywności, czyli korytarz i stację paszową (która musi być ulokowana na stałej posadzce). Warto też zwrócić uwagę, że stacje paszowe sprawdzają się, gdy locha jest wprowadzana w pojedynkę do grupy, np. w przypadku loszek remontowych. Jedna stacja paszowa może obsłużyć do 60 szt. samic. W zależności od skali produkcji w gospodarstwie w sektorze loch prośnych możemy tworzyć całe moduły stacji nawet do sześciu połączonych ze sobą stacji paszowych. To, co jest ważne przy wyborze takiego rozwiązania, to właściwe połączenie stacji. Powinny zapewniać podążanie lochy jedną, główną trasą (rysunek 1.) bez możliwości wchodzenia lochy do kolejnej stacji po wyjściu z poprzedniej - tak aby uniemożliwić niepotrzebne blokowanie kolejnego koryta. Jeżeli locha pobierze zaplanowaną dawkę na ten dzień, a nadal wchodzi do stacji, to wtedy te zdarzenia również zostaną odnotowane w systemie paszowym, jeżeli locha nie wyjada zaplanowanej dawki, to również program żywienia to wyłapie.

DETEKCJA RUI

Przy stosowaniu systemu utrzymania loch ze stacjami paszowymi zawsze warto wyposażyć kojec w system wykrywania rui. Istnieją różne opcje montażu tego typu urządzeń, może to być oddzielna, niewielkich rozmiarów stacja z czujnikiem, który odczytuje numer lochy podchodzącej do urządzenia, lub sam czytnik umieszczony przy kojcu z knurem, do którego podchodzą zainteresowane samcem - lochy w rui. Urządzenie do wykrywania rui, czyli rejestrator lub detektor rui pozwoli wyłapać z grupy te samice, które będą powtarzać ruję. Urządzenie pozwala precyzyjniej identyfikować lochy, które mogą przynosić straty, i jednocześnie poprawiać skuteczność inseminacji w całym stadzie.

Zasada działania polega na tym, że urządzenie uwalnia zapach knura. Lochy, które będą wykazywały szczególne zainteresowanie przez określony czas i będą często podchodziły do tego miejsca, zostaną zarejestrowane. Dane pozwalają nam ocenić, czy dana locha powinna ewentualnie zostać wybrakowana, np. z powodu zbyt częstego powtarzaniu rui.

Informacja o nich jest przesyłana do stacji paszowej i odnotowywana w komputerze paszowym. Dzięki temu zarejestrowana locha podczas następnej wizyty w stacji paszowej zostanie odseparowana. Przy wychodzeniu ze stacji bramka na kojec grupowy zostanie zablokowana, a do kojca separującego lochy zostanie otworzona.

JAK I KIEDY STACJA SEPARUJE LOCHY?

Kojec separacyjny jest niezbędny przy utrzymaniu i żywieniu loch w dynamicznej grupie. Jest to grupa loch w gospodarstwie prowadzona żywieniowo przez elektroniczną stację paszową, przez co możemy rozumieć stworzenie jednego kojca, w którym znajdują się zarówno lochy tuż po inseminacji, w trakcie ciąży niskiej i wysokiej, a w międzyczasie dołączają jeszcze do niej loszki remontowe. Bez względu na to, czy grupa liczy do 60 loch, czy do 360, jak w przypadku połączenia kilku stacji paszowych w jeden moduł, to w każdym przypadku kojec separacyjny ułatwia codzienną pracę. Przy chowie dużych grup loch stacje paszowe ustawia się obok siebie, a w połączeniu z jednostką selekcyjną tworzy się korytarz, przez który lochy wracają do głównej grupy lub są odseparowane.

System komputerowy szybko wyłapuje lochy, które powtarzają ruję, jak opisano wcześniej. Odłączane są też samice będące tydzień przed planowanym oproszeniem, czekające na przeniesienie na porodówkę, a także lochy, które nie wyjadają paszy i mogą mieć problemy zdrowotne. Dodatkowej selekcji z grupy loch możemy dokonywać sami, przy codziennym przeglądzie grupy. Jeżeli zauważymy jakąś lochę osłabioną, która niechętnie podchodzi do stacji, ma jakiekolwiek problemy zdrowotne i potrzebuje izolacji, możemy sami wprowadzić jej numer do systemu, zaznaczając, że została odłączona, a później przeprowadzić ją do kojca separacyjnego. Firmy wyposażeniowe ułatwiają wprowadzanie korekt do programu poprzez różnego rodzaju skanery oraz palmtopy lub czytniki skonfigurowane, które odczytują elektroniczny kolczyk, rozpoznając numer zwierzęcia. Przy użyciu tych drobnych urządzeń mieszczących sie w dłoni, możemy łatwo skorygować zmianę w programie komputerowym bez konieczności opuszczania danego miejsca.

W przypadku zastosowania stacji paszowych w grupie loch, które znajdują się w tej samej fazie ciąży, nie jest potrzebna separacja, panujemy wówczas nad całą grupą, która idzie równo, jeśli chodzi o cykl produkcyjny i jednocześnie opuszcza dany kojec.

PRZYUCZANIE DO KORZYSTANIA ZE STACJI

Nie wszystkie loszki wchodzące do nowej grupy od razu prawidłowo korzystają ze stacji paszowej. Dlatego na rynku istnieją już specjalne moduły do wcześniejszej nauki użytkowania stacji. Taki sprzęt jest szczególnie przydatny dla młodych loszek, które będą dopiero wprowadzone do stada. Oferowane przez firmy stacje do treningu są wyposażone w bramki, które automatycznie popychają loszki we właściwym kierunku, tak aby mogły prawidłowo przejść przez całą stację. Ważne jest, że urządzenia nie są kopią większych, typowych stacji. Jednostka tego typu jest mocno uproszczona, bo znajduje się w niej wyłącznie woda i pasza bez rozdzielania na indywidualne dawki dla poszczególnych samic. Zazwyczaj przyuczanie trwa ok. 3 dni. Loszki w pierwszym dniu powinny mieć zaprogramowaną mniejszą dawkę paszy niż pobierają zazwyczaj, to będzie je motywować do kolejnego wejścia do stacji i pozwoli oswoić się z urządzeniem. Zadawanie paszy może być ręczne lub sterowane przez program komputerowy. Z każdym kolejnym dniem dawka paszy powinna być zwiększana. Jeżeli nie posiadamy takiego urządzenia, to możemy zastoso

wać podobny mechanizm zmniejszonej dawki, po wprowadzeniu loszki do grupy właściwej loch. Po krótkim okresie przyuczania należy ją podłączyć do właściwej dla niej grupy żywieniowej. To, co utrudnia przyuczanie samic do korzystania ze stacji lub blokuje ruch w jej wnętrzu, to brak odbojnika przymocowanego do podłogi. Powinien on się znajdować na całej ścieżce ruchu (po środku tego korytarza), jaką przemierza locha w stacji. Odbojnik lub niewielkie walce montowane do podłogi uniemożliwiają kładzenie się w stacji lochy i jednocześnie jej zablokowanie. Rzecz jest bardzo prosta i tania, ale nie zawsze stosowana. Możemy to zauważyć na zdjęciu, gdzie widzimy lochę, która zablokowała stację, niewielka poprzeczka na podłodze rozwiązałaby problem.

PODSUMOWANIE

Dzisiejsze elektroniczne stacje paszowe to już nie są urządzenia sprzed kilku-, kilkunastu lat. Wiele osób zraziło się przed laty do tego typu urządzeń. Dlaczego, skoro wszystko wygląda w opisach tak pięknie? Przede wszystkim brakowało dobrego, czytelnego oprogramowania do zarządzania stadem prowadzonym w ten sposób. Dane zbierane ze stada nie zawsze były pełne, przez co można było wielu rzeczy nie zauważyć. Dzisiaj mamy dość rozbudowane raporty, które można drukować każdego dnia: znajdują się tam informacje nie tylko o pobranej paszy przez daną lochę, ale także jej częstotliwość wizyt w stacji, dzień cyklu, rejestracja jej ruchu w kojcu, powtórki rui czy wyznaczanie konkretnych terminów zabiegów weterynaryjnych i konieczności zmiany sektora w przypadku zbliżającego się porodu. Program komputerowy podpowiada nam codziennie o korektach w grupie, w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia dziennej porcji paszy jednostkowym lochom, czy też alarmuje o dokładniejszym przyjrzeniu się konkretnym sztukom, gdy np. są apatyczne i przestają jeść. Analiza wyników nie jest trudna, dodatkowo w dzisiejszych programach możemy też gromadzić dokładniejsze informacje na temat loch, tzn. liczebność miotów i liczbę odchowanych prosiąt. Dlatego kompleksowo możemy oceniać wyniki całego stada podstawowego i powiedzieć, czy nasze żywienie przynosi pożądane efekty.

Należy również pamiętać, że indywidualne żywienie to bardziej racjonalne zarządzanie paszą i mniejsze jej straty. Dodatkowo wpływa to korzystnie na kondycję samic, nie grozi ich zatuczeniem w okresie ciąży. A większa ilość ruchu wpływa pozytywnie na układ kostny. Warto też zwrócić uwagę, że system żywienia tego typu często jest wybierany przez producentów, którym trudno jest dopasować plan poziomy pomieszczenia do tradycyjnego systemu wygrodzeń i dozowników, czy też kojców samoblokujących. Stacja umożliwia bardziej elastyczne zaprojektowanie sekcji loch, szczególnie w przypadku starych, modernizowanych budynków.