Odsadzanie prosiąt od lochy to jeden z najtrudniejszych momentów całego cyklu produkcji świń. Zwłaszcza, że w chwili odsadzenia, układ immunologiczny i pokarmowy młodych zwierząt nie jest jeszcze w pełni sprawny, a najmniejsze błędy mogą stać się przyczyną problemów. Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest zastosowanie przystosowanej do tego okresu paszy.

Z myślą o producentach prosiąt, firma De Heus stworzyła linię prestarterów Mammy, w skład której wchodzi mieszanka Mammy Power i Mammy Pro. Oba produkty różnią się nieco składem, który dopasowany jest do ilości pobieranej przez prosięta mieszanki. W produkcji prestarteru wykorzystano surowce wysokiej jakości, dobrze strawne dla prosiąt. Jako ciekawą innowację warto wymienić Nutricell – dodatek korzystnie wpływający na pracę przewodu pokarmowego i pasaż treści pokarmowej, nie obniżający przy tym pobrania paszy.

Prestartery z serii Mammy zapewniają stabilizację środowiska przewodu pokarmowego, co chroni prosięta przed biegunką, stymulują układ trawienny zwierząt do wykorzystywania pasz pochodzenia roślinnego, a ze względu na wysoką smakowitość, są chętnie pobierane przez prosięta. Producent zaleca rozpoczęcie stosowania prestarterów z serii Mammy około 21 dnia życia, a następny rodzaj w paszy (Mammy Pro Power lub Mammy Pro Perfect) wprowadzić należy po ukończeniu przez prosięta 6 tygodnia życia.