Oto treść oświadczenie przesłanego przez Prezesa zakładów Pini Polonia:

"W związku z postawionymi mi przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi zarzutami oświadczam, iż są one całkowicie bezpodstawne oraz szkalują moje dobre imię. Będę dochodzić swojej niewinności wszelkimi możliwymi drogami. Nigdy nie łamałem przepisów prawa, a w mojej 40-letniej działalności biznesowej zawsze kierowałem się uczciwymi zasadami.

Oświadczam, że w toku postępowania jestem w pełnej dyspozycji Prokuratury oraz przedstawię dowody, które przyczynią się do jak najszybszego wyjaśnienia i zakończenia tej sprawy i udowodnienia mojej niewinności.

Zawsze przestrzegałem wszelkich reguł wynikających z obowiązującego prawa podatkowego. Spółka Pini Polonia, którą kieruję, z tytułu należnych fiskusowi podatków płaci średnio ok. 15 milionów zł rocznie i jest jednym z większych podatników w regionie łódzkim. Dzięki naszej działalności pracę znajduje kilka tysięcy osób w Polsce, a także liczni poddostawcy.

Działając od 8 lat na rynku polskim wnieśliśmy znaczący wkład w rozwój naszej branży i popularyzację polskiej wieprzowiny za granicą.

Wierzę w sprawiedliwość polskiego systemu prawnego i jak najszybsze oczyszczenie mnie z zarzutów. Nie liczę na słowo „przepraszam” lecz na szybkie odzyskanie dobrego imienia.

Będę również dochodził zadośćuczynienia za wszelkie krzywdy wyrządzone mnie lub mojej firmie.

Bardzo dziękuję wszystkim którzy są solidarni ze mną w tej trudnej sytuacji i którzy znają moją uczciwość zawodową, w tym przede wszystkim wielu hodowcom i dostawcom żywca wieprzowego, którzy przekazali mi tak liczne i tak potrzebne wyrazy wsparcia".

Przypomnijmy: za pomocą ubojni Pini Polonia w Kutnie, zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła około 35 mln zł podatku VAT. W miniony poniedziałek policja zatrzymała 8 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Proceder wyłudzenia podatku VAT polegał na wystawianiu ogromnej liczby faktur przez firmy  - „słupy”. Ponadto kontrola w zakładzie wykazała, iż znaczna część personelu pracowała bez jakichkolwiek umów o pracę.