Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jakie dodatkowe działania związku z pandemią koronawirusa podejmowane są w zakładach produkcyjnych Grupy Sokołów?

Bogusław Miszczuk, prezes Sokołowa: Epidemia koronawirusa postawiła przed nami zupełnie nowe wyzwania. Priorytetem stało się dla nas wdrożenie rozwiązań służących zwiększeniu bezpieczeństwa naszych pracowników. Czujemy też odpowiedzialność, jaka spoczywa na nas jako na jednym z czołowych producentów żywności w kraju. Zapewnienie ciągłości produkcji, jest, zwłaszcza teraz, zadaniem o strategicznym znaczeniu. Rola naszych pracowników jest tu nie do przecenienia. To dzięki nim dostawy żywności z zakładów Grupy Sokołów są stałe i regularne, a produkty są niezmiennie dostępne dla naszych klientów.

Zapewnienie szczególnej ochrony naszym pracownikom jest dla nas najważniejsze. Restrykcyjne warunki higieny i bezpieczeństwa obowiązują we wszystkich naszych zakładach na co dzień. Jednak w tej szczególnej sytuacji podjęliśmy wiele dodatkowych działań. Poinformowaliśmy naszych pracowników o istniejącym zagrożeniu. Przekazaliśmy im wytyczne służące zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Stosowne informacje zamieściliśmy na plakatach umiejscowionych we wszystkich wrażliwych miejscach w każdym zakładzie produkcyjnym i jednostkach biznesowych. Rozesłaliśmy je również drogą mailową oraz zamieściliśmy w newsletterze pracowniczym. Zasady bezpieczeństwa są również regularnie wyświetlane na monitorach, gdzie za pomocą działającego w Sokołów S.A. intranetu w sposób praktyczny instruujemy pracowników.

Wdrożyliśmy odpowiednie procedury, których celem jest zminimalizowanie zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Wprowadziliśmy ograniczenia w bezpośrednich kontaktach z przedstawicielami innych podmiotów, a w szczególności wprowadzania na teren zarządzanych przez nas jednostek osób spoza Grupy Sokołów, jak również przemieszczania się naszych pracowników pomiędzy jednostkami. W każdej jednostce biznesowej zostały zamontowane przy wszystkich wejściach dozowniki z płynem dezynfekcyjnym oraz w miejscach, gdzie występuje wzmożony ruch pracowników. Wszystkie dokumenty przychodzące do firmy, zanim trafią do obiegu, są poddawane 24-godzinnej „kwarantannie”. Wprowadziliśmy nowe procedury w systemie otwierania poszczególnych pomieszczeń – znacząco ograniczają one kontakty między pracownikami. Określiliśmy również zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia pracownika koronawirusem. Wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej dla pracowników administracyjnych i obecnie około 80% osób korzysta z takiego rozwiązania.

Pełna treść rozmowy na Portalu Spożywczym