Jak mówi nam w rozmowie Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP - wystąpienie ASF w Belgii to dla nas wielkie zaskoczenie, trudno to inaczej określić. Rynek wieprzowiny znajduje się aktualnie w fazie spadkowej cen żywca, a ta sytuacja zapewne spotęguje dalsze obniżki. W zakresie eksportu mięsa z Belgii należy pamiętać, że tak jak mówią przepisy krajów trzecich, w tym państw azjatyckich Belgia zostanie wykluczona z eksportu wieprzowiny na tamtejsze rynki. Na pewno straci odbiorców mięsa z Chin, Korei Południowej czy Japonii.

To co w najbliższym czasie może zachwiać unijny rynek wieprzowiny, to przekierowanie przez Belgów nadwyżek wieprzowiny, która po wystąpieniu ASF u dzików nie może wyjechać poza granice UE. – Dlatego istnieje ryzyko, że Belgia zacznie eksportować duże partie taniego mięsa na rynek unijny, które będzie bardziej konkurencyjne cenowo niż krajowa wieprzowina. Wielokrotnie były podejmowane różne próby oddziaływania na zakłady mięsne, jednak cena cały czas jest decydująca w kwestii handlu wieprzowiną – wyjaśnia Janusz Rodziewicz.

To czy sytuacja wróci do normy szybciej lub później będzie zależało w dużej mierze od działań wdrożonych przez Belgów, które będą gwarantowały zahamowanie szerzenia się choroby u dzików.

- Uważam, że bioasekuracja w Belgii jest na wysokim poziomie. W swojej historii podejmowali już walkę z afrykańskim pomorem świń, podobnie jak i Holandia. Wprowadzali błyskawiczne i radykalne działania, które powodowały, że te kraje potrafiły szybko zwalczyć ASF. Przy tej okazji myślę, że jest już najwyższy czas na to, by w końcu rozdzielić te dwie choroby, czyli występowanie ASF u dzików i ASF u świń. Jednocześnie nie sądzę, aby w najbliższym czasie, w Belgii czy w państwach ościennych wystąpiło ognisko ASF w gospodarstwie trzody chlewnej – dodaje Janusz Rodziewicz.

Przypomnijmy, że Belgia zaraz po Niemczech to drugi z dostawców wieprzowiny pod względem ilości przywożonej do Polski. Import wieprzowiny z Belgii w pierwszej połowie 2018 r. był na poziomie 98 917 t jego wartość wynosiła 678 116 tys. zł. Dla porównania w tym samym okresie 2017 r. zaimportowaliśmy z Belgii 84 975 t wieprzowiny o wartości 679 653 tys. zł.