Biegunki, są najczęstszą przyczyną upadków prosiąt ssących, jak i odsadzonych. Podstawowym sposobem, ograniczającym ich występowanie jest właściwe żywienie młodych zwierząt. Jednym ze sposobów zabezpieczenia prosiąt przed biegunkami, jest zastosowanie dodatków paszowych, takich jak probiotyki i zakwaszacze. Ich działanie polega na ograniczeniu populacji patogennych mikroorganizmów wewnątrz układu pokarmowego zwierząt. U prosiąt wydzielanie kwasu solnego bywa niedostateczne. Treść przewodu pokarmowego, jest dodatkowo odkwaszana przez pasze roślinne wykazujące silne właściwości buforujące. Warunki te, sprzyjają rozwojowi szkodliwych bakterii, takich jak Escherichia Coli, Clostridium, czy Enterococcus. Obecność zakwaszacza w paszy pozwala utrzymać niskie pH wewnątrz przewodu pokarmowego, co stwarza niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju tych drobnoustrojów.

Probiotyki z kolei zawierają żywe lub liofilizowane kultury symbiotycznych bakterii. Najczęściej są to bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus), rzadziej drobnoustroje z grup Bifidobacterium, Streptococcus. W probiotykach spotyka się również dodatek drożdży z gatunku Sacharomyces Cerevisiae. Mechanizm działania probiotyków zachodzi na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim pożyteczne mikroorganizmy, wypierają z przewodu pokarmowego bakterie patogenne. Niektóre z nich wydzielają również naturalne antybiotyki takie jak acidofilina, laktobacilina czy bakteriocyna. Związki te działając w sposób selektywny, eliminują komórki szkodliwych bakterii, nie niszcząc przy tym pożytecznych mikroorganizmów. Niektóre z drobnoustrojów posiadają zdolność syntezy kwasu mlekowego, dodatkowo obniżającego pH przewodu pokarmowego.

Skuteczność probiotyku zależy od obecności zakwaszacza. Drobnoustroje zawarte w preparatach probiotycznych, preferują zazwyczaj niższe pH, dlatego też przy braku zakwaszacza probiotyki mogą okazać się nieskuteczne.

Pamiętajmy również o innych zaletach stosowania tych dodatków. Obecność zakwaszacza w paszy sprawia, że jest ona lepiej strawna, i chętniej zjadana przez zwierzęta. Z kolei drobnoustroje zawarte w probiotykach, syntetyzują niektóre witaminy i enzymy. Dodatkowo, ich obecność, stymuluje działanie układu odpornościowego, co w przypadku prosiąt jest nie do przecenienia.

Korzyści płynące z zastosowania omówionych dodatków, są ogromne, a ich koszt, stanowi niewielki odsetek kosztów paszy. Dlatego też, obecność zakwaszaczy i probiotyków w mieszankach dla prosiąt, ocenić należy jako niezbędną.