Probiotyki definiowane są najczęściej jako żywe mikroorganizmy, które podawane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na organizm gospodarza. W produkcji zwierzęcej wprowadzenie w roku 2006 w krajach Unii Europejskiej całkowitego zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wpłynęło na zainteresowanie probiotykami jako dodatkami, które mogą skutecznie wpływać na stabilizację mikroflory jelitowej. W ostatnich 15 latach zainteresowanie na świecie probiotykami jest coraz większe. Na wykresie przedstawiono, jak kształtowała się w latach 1999-2010 liczba publikacji dotyczących probiotyków. Rezultatem licznych prac było opracowanie nowych preparatów probiotycznych oraz sprawdzenie ich skuteczności w profilaktyce oraz terapii ludzi i zwierząt.

Efektywne działanie możliwe jest dzięki specyficznym właściwościom znajdujących się w preparacie probiotycznym mikroorganizmów, których zadaniem jest:

- przywracanie i zachowywanie naturalnej równowagi mikroflory przewodu pokarmowego,

- wspomaganie fizjologicznych funkcji układu pokarmowego związanych z trawieniem i wchłanianiem substancji odżywczych,

- wzmacnianie systemu immunologicznego,

- ochrona przewodu pokarmowego przed zakażeniami.

Mikroorganizmy probiotyczne posiadają zdolność kolonizacji ścian jelit, przez co znacznie zmniejszają możliwości zasiedlania w układzie pokarmowym bakterii patogennych. Jednocześnie wytwarzają one metabolity, takie jak np. kwas mlekowy, oraz bakteriocyny posiadające działanie przeciwbakteryjne. Mikroorganizmy probiotyczne mają nie tylko zdolność do syntezy witamin z grupy B, witaminy K oraz enzymów trawiennych, ale także wpływają na obniżanie pH treści jelit, poziomu cholesterolu oraz trójglicerydów. Znana jest istotna rola mikroorganizmów w stymulacji funkcjonowania układu immunologicznego w zakresie odporności specyficznej i niespecyficznej.

UKŁAD POKARMOWY ŚWINI

Świnie są zwierzętami wszystkożernymi, posiadającymi układ trawienny składający się z jamy gębowej, przełyku, żołądka, jelita cienkiego, okrężnicy zwanej dawniej jelitem grubym oraz odbytu. Trawienie i wchłanianie składników pokarmowych odbywa się w jelicie cienkim. Okrężnica jest odpowiedzialna za zagęszczanie niestrawionej treści pokarmowej poprzez wchłanianie wody wraz ze znajdującymi się w niej elektrolitami. W końcowych odcinkach układu pokarmowego, głównie w jelicie ślepym, zachodzą procesy fermentacji bakteryjnej, w wyniku której produkowane są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe wykorzystywane jako źródło energii.

Układ pokarmowy świni zasiedla prawie 800 różnych mikroorganizmów, z których zdecydowana większość jest nieszkodliwa. Szacuje się, że łączna liczba komórek pochodzących od drobnoustrojów zasiedlających układ pokarmowy świni jest ogromna, gdyż wynosi około 1014. Wśród drobnoustrojów obecne są głównie bakterie, ale występują także mikroorganizmy eukariotyczne, archeowce oraz wirusy. W normalnym stanie zdrowia drobnoustroje zasiedlające układ pokarmowy "gospodarza" nie wpływają negatywnie na organizm. Dopiero w sytuacji, kiedy z różnych przyczyn zaburzona zostaje ilość drobnoustrojów oraz ich skład, dochodzi do wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu układu pokarmowego.

CECHY DOBREGO PROBIOTYKU

Przyjmuje się, że dobry probiotyk powinien być pozbawiony właściwości patogennych i toksycznych, a jednocześnie powinien wykazywać korzystne właściwości dla organizmu będącego "gospodarzem". Właściwości probiotyku takie jak: ilość żywych komórek w 1 gramie, stabilność termiczna, czyli wysoka przeżywalność w trakcie procesu granulacji, trwałość w trakcie przechowywania oraz korzystne właściwości sensoryczne mają istotne znaczenie dla skuteczności działania i osiąganych wyników produkcyjnych.

Skuteczność działania probiotyków zależy m.in. od właściwej selekcji szczepów, sposobu działania w organizmie "gospodarza", ilości żywych komórek docierających do miejsca działania (jelit). W badaniach stwierdzono, że preparaty probiotyczne, w skład których wchodzą dwa lub więcej rodzajów bakterii, charakteryzują się większym wpływem na tempo wzrostu w porównaniu do preparatów opartych tylko na jednej kulturze bakteryjnej.

MIKROORGANIZMY PROBIOTYCZNE

W żywieniu trzody chlewnej do grupy mikroorganizmów wykazujących działanie probiotyczne zalicza się bakterie z grup: Lactobacillus, Bacillus, Streptococcus, Enterococcus, Pediococcus, Clostridium oraz grzyby z rodzaju Sacharomyces cerevisiae. W tabeli 1. zestawiono aktualnie zarejestrowane w Unii Europejskiej mikroorganizmy dopuszczone do stosowania w żywieniu świń. Są one z reguły rejestrowane w grupie mikroorganizmów, stabilizatorów flory układu pokarmowego lub też jako inne dodatki zootechniczne.

Na bazie zarejestrowanych mikroorganizmów tworzone są preparaty probiotyczne, które są powszechnie stosowane, szczególnie w żywieniu młodych zwierząt, w celu ograniczenia ilości biegunek, poprawy dziennych przyrostów oraz zmniejszenia zużycia paszy na kg przyrostu masy ciała. Niektóre z preparatów probiotycznych rejestrowane są także z przeznaczeniem dla loch i tuczników. W badaniach rejestracyjnych ustalana jest minimalna dawka probiotyku w paszy, którego udział wpłynie korzystnie na organizm "gospodarza". Dokładne ustalenie optymalnej zalecanej dawki probiotyku jest niezbędne dla uzyskania wyników, które będą świadczyły o najlepszej efektywności. W tabeli 2. przedstawiono wyniki jednego z ostatnich doświadczeń, w którym oceniono rezultaty odchowu 360 prosiąt w okresie 28 dni po odsadzeniu przy zastosowaniu różnych dawek probiotyku.

Prosięta z grupy otrzymującej dawkę probiotyku w ilości 2,5 x 109 w kg mieszanki uzyskały podobne wyniki jak prosięta żywione mieszanką z udziałem antybiotyku. Przy niższych dawkach probiotyku uzyskane wyniki były podobne jak w grupie kontrolnej negatywnej. Zastosowanie najwyższej dawki probiotyku powodowało, że w kale prosiąt udział korzystnych bakterii z grupy Lactobacillus był najwyższy.

RYNEK PROBIOTYKÓW

Obserwacje z ostatnich lat pokazują, że rynek probiotyków przeznaczonych dla zwierząt charakteryzuje się dynamiką wzrostu obrotów na poziomie 7-8 proc. rocznie. Szacuje się, że w 2019 roku wartość rynku probiotyków dla zwierząt osiągnie poziom 4,4 mld dolarów. Największy udział w rynku stanowić będą probiotyki przeznaczone dla bydła, świń i drobiu. Powyższe dane świadczą o tym, że preparaty probiotyczne są dodatkiem paszowym, który coraz częściej wykorzystywany jest w żywieniu świń. Dzięki temu ryzyko, jakie występuje ze strony drobnoustrojów patogennych, może być znacznie ograniczone.

Artykuł pochodzi z numeru 12/2015 miesięcznika Farmer

Zamów prenumeratę