Po raz pierwszy do konferencji dołączyli przedstawiciele branży przetwórstwa mięsnego, co pozwoliło na połączenie całego łańcucha związanego z produkcją świń.

- Szkoła zimowa stała się miejscem gdzie nie tylko są prezentowane wyniki najnowszych badań prowadzonych przez polskich naukowców ale przede wszystkim pozwala nam na wymianę poglądów wspólne rozwiazywanie problemów hodowli i produkcji świń. Na tych spotkaniach wszyscy nawzajem uczymy się od siebie ale i udaje nam się połączyć naukę z praktyką dzięki obecności hodowców świń – mówi jeden z głównych organizatorów,  dr hab. Arkadiusz Pietruszka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Podczas spotkania przedstawiciele branży mięsnej grupa Animex S.A. jak i producenci świń wyrażali duże zaniepokojenie  kolejnym spadkiem pogłowia w tym stada loch, które przez najbliższe lata prawdopodobnie nie będzie wstanie się odbudować.

W odpowiedzi Tadeusz Blicharski podkreślał, że –ciągle dużym problemem jest spora ilość małych stad trzody chlewnej w kraju, gdzie rolnicy utrzymują  nawet po 5 loch. Niestety prawdopodobnie wolny rynek ich wkrótce wyeliminuje. Ciągle staramy się w MRiRW o konkretne wsparcie Rządu , które pozwoli nam na odbudowę pogłowia stada loch. Mamy tu na myśli wsparcie finansowe dla efektywnych gospodarstw, które utrzymują minimum 100 loch, które rodzą i odchowują dużą ilość prosiąt tzn. dużą partię wyrównanego materiału. Tak samo jak i POLSUS, zabiegają o to równolegle przedstawiciele branży mięsnej, dzięki temu czujemy duże wsparcie. Jesteśmy dobrej myśli ponieważ na razie rozmowy z wysokimi urzędnikami ministerstwa toczą się pomyślnie, jest zrozumienie problemu oraz zmiana ich świadomości. Wszystko wskazuje ze jesteśmy na dobrej drodze do uzyskania tego wsparcia.