Na razie trudno jest poznać jakiekolwiek szczegóły planowanej pomocy dla producentów świń.

Jedyna oficjalna informacja, która płynie ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi to ta, że Zespół do spraw opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej zakończył już prace.

- Podczas posiedzeń Zespołu omówione zostały niekorzystne zjawiska, które powodują spadek produkcji wieprzowiny w Polsce, a w szczególności spadek pogłowia loch i produkcji prosiąt, w celu zaproponowania środków wsparcia, które mogłyby odwrócić tę niekorzystną tendencję – informuje Iwona Chromiak z biura prasowego MRiRW.

Z informacji otrzymanej z MRiRW dowiadujemy się, że nadal trwają uzgodnienia ostatecznej wersji sprawozdania. Jednocześnie trudno jest powiedzieć kiedy zostanie przedstawione do publicznej informacji. 

- Sprawozdanie obejmujące wyniki prac wraz z propozycjami niezbędnych działań zostanie w pierwszej kolejności przedstawione Kierownictwu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wyjaśnia Iwona Chromiak.