W odpowiedzi ministerstwa czytamy, że do uaktualnienia minimalnej ceny półtusz umożliwiającej skup na przechowalnictwo mogłoby dojść jedynie wtedy jeśli - średnia cena rynkowa tusz wieprzowych we Wspólnocie, ustalona na podstawie cen notowanych w poszczególnych państwach członkowskich na reprezentatywnych rynkach Wspólnoty i ważona przy pomocy współczynników odzwierciedlających stosunkową wielkość stada trzody chlewnej w każdym państwie członkowskim, będzie  niższa od 103 % ceny referencyjnej i prawdopodobnie utrzymałaby się na tym poziomie, wówczas Komisja może podjąć decyzję o uruchomieniu mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania.

Od naszego przystąpienia do UE średnia cena rynkowa nie była niższe niż 103% średniej ceny referencyjnej (1554 EUR/tonę) - a więc poziomu, który umożliwia podjęcie decyzji o uruchomieniu prywatnego przechowywania wieprzowiny – czytamy dalej w liście.

Jak tłumaczy dalej ministerstwo - Biorąc pod uwagę duży stopień uznaniowości w ocenie przez Komisję Europejską i państwa członkowskie sytuacji na rynku, w dyskusjach dotyczących przyszłej WPR Polska wnioskowała o wyraźne uwzględnienie w przepisach unijnych odniesienia do relacji ceny świń do kosztów produkcji.