Nie zmieniła się czołówka 10 największych producentów pasz, są to: Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia, Meksyk, Indie, Hiszpania, Rosja, Japonia, Niemcy i Francja. Niektóre z mniejszych państw wykazały się znacznym wzrostem produkcji, w tym Indonezja, Turcja, Wietnam, Polska, Rumunia i Maroko.

Tytuł największego producenta pasz w przeglądzie światowej produkcji pasz firmy Alltech ponownie zdobyły Chiny z 182,69 milionami ton pasz wyprodukowanymi przez 9 500 wytwórni pasz w całym kraju; jednak jest to drugi rok, kiedy w kraju tym zanotowano spadek produkcji.

Według Aidana Connolly, szefa innowacji i dyrektora Światowego Przeglądu Produkcji Pasz, w wielu obszarach zanotowano wzloty i upadki, wynikające z pozytywnych i negatywnych zmian, takich jak spowolnienie rynków, przesunięcia w kosztach materiałów paszowych, zmiany standardów importowo-eksportowych oraz choroby zwierząt, jak epidemiczna biegunka świń u trzody chlewnej czy grypa ptasia u drobiu. Na podstawie średnich cen materiałów paszowych w roku 2014 ocenia on wartość netto przemysłu paszowego na 460 miliardów $.

- Rok 2015 to czwarty kolejny rok, kiedy Alltech przeprowadza przegląd i analizę światowej produkcji pasz - mówi Connolly. - To przedsięwzięcie wymaga znacznego nakładu pracy w każdym roku, głównie ze względu na to, że przemysł paszowy w zależności od kraju jest mierzony inaczej i według różnych stopni dokładności. Jednak co roku uzyskujemy lepsze informacje i dowiadujemy się więcej o tym, jak farmerzy z całego świata karmią swoje zwierzęta.

Alltech ocenił w grudniu 2014 wielkość produkcji pasz pełnoporcjowych w 130 krajach dzięki informacjom uzyskanym od swoich partnerów i działów sprzedaży firmy, którzy odwiedzają w sumie 28 000 wytwórni pasz rocznie.

Stany Zjednoczone i Brazylia uplasowały się na drugiej i trzeciej pozycji, odpowiednio, z produkcją 172,5 miliona ton w 6 718 wytwórniach pasz w USA i z 66 milionów ton pasz z 1 698 wytwórni pasz w Brazylii.

Numerem piątym są Indie, które wykazały znaczący wzrost produkcji pasz do 29,4 miliona ton, co stanowi 10 proc. wzrost w stosunku do 2013 r., głównie dzięki bardzo korzystnym warunkom pogodowym oraz poprawie metod i technologii na fermach. Turcja, Rumunia, Tunezja i Boliwia także wykazały się bardzo wysokim wzrostem i rozwojem, w każdym w tych krajów zanotowano już drugi rok wzrostu produkcji. Jeżeli grupujemy regiony, Afryka i Ameryka Łacińska wykazały się największym wzrostem w 2014 r., w Afryce zanotowano wzrost dla każdego gatunku zwierząt.

Analiza według gatunków wykazuje, że drób utrzymuje wiodącą pozycję jako lider przemysłu z 45-procentowym udziałem w rynku paszowym, czyli 439 milionami ton, pomimo tego, że wartość ta nieco spadła. Największy wzrost zanotowano w produkcji pasz dla trzody chlewnej i karmy dla zwierząt towarzyszących, pierwsza ok. 256 milionów ton i druga prawie 22 miliony ton. Wzrosła też produkcja pasz dla akwakultur, o 1,8 procenta do ponad 41 milionów ton. Zanotowano spadek produkcji pasz dla koni.

Coraz więcej konsumentów zadaje nam pytania tego typu:
- Jak sposób karmienia zwierząt może przyczynić się do stworzenia bardziej pożywnej żywności dla ludzi?, 'Jak program żywieniowy może wpływać na środowisko i dostępność zasobów?' i ‘Jak rolnictwo może przyczynić się do poprawy wydajności i, w rezultacie, wyżywić więcej ludności?' - mówi Connolly. Odpowiedzi na te pytania i wiele innych można znaleźć rozpoczynając od analizy pasz, którymi żywione są zwierzęta na całym świecie.

Światowy Przegląd Produkcji Pasz firmy Alltech zawiera ocenę wielkości światowej produkcji pasz dokonaną przez firmę Alltech i powstał, aby służyć jako źródło danych dla naszej branży w bieżącym roku.