W pierwszym kwartale br. uboje trzody chlewnej w UE wzrosły o 5,6 proc. pomimo niskich cen skupu – o 18 proc. niższych wobec średniej z lat 2010-14. Wzrost liczby ubojów nastąpił dzięki zwiększeniu liczebności prosiąt pod koniec 2014 r. o 2,5 proc. w stosunku do grudnia 2013 r. Wzrosty produkcji zanotowano we wszystkich państwach członkowskich liczących się na unijnym rynku wieprzowiny, największe w Hiszpanii (+11,7 proc.) i Polsce (+6,6 proc.), a mniejsze w Danii, Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii -informuje FAMMU/FAPA.

Wzrost poziomu wytwarzania w Polsce nastąpił głównie z uwagi na zwiększenie produkcji i importu prosiąt, przy spadku wagi poubojowej w pierwszym kwartale br. o 2,4 proc.

Pomimo tańszych pasz, niektórzy producenci trzody będą zmagali się w tym roku z problemami finansowymi, ze względu na niskie ceny skupu żywa, które nie zrekompensują kosztów produkcji. Z tego względu, w dalszej części 2015 r. przewidywane jest spowolnienie wzrostu produkcji netto. Od kwietnia do grudnia br. uboje trzody wzrosną prawdopodobnie już tylko o 1,8 proc. wobec tego samego okresu 2014 r.

W całym 2015 r. produkcja może wzrosnąć o ok. 3 proc., a w 2016 r. już tylko o niespełna 1 proc. W 2014 r. unijny eksport wieprzowiny obniżył się o ok. 13 proc. w skali roku do 1,9 mln ton, ze względu na rosyjski zakaz importu. W 2015 r. i 2016 r. eksperci Komisji przewidują odbudowę eksportu odpowiednio o 7 proc. i 8 proc. Sprzyjać temu będą perspektywy zwiększenia produkcji, konkurencyjność unijnego mięsa (niskie ceny, słabszy euro wobec dolara amerykańskiego), a także wysokie zapotrzebowanie ze strony krajów azjatyckich.

Wzrost produkcji wpłynął na odbudowę spożycia wieprzowiny w UE w 2014 r. do 41 kg na jednego mieszkańca. W 2015 r. unijna konsumpcja wzrośnie o ponad 2 proc., dzięki zwiększeniu produkcji i umiarkowanym cenom, a w 2016 r. pozostanie stabilna.