W programie wsparcia krajowej produkcji świń, przygotowanym przez Zespół ekspertów utworzony przy ministrze rolnictwa nie ma żadnego odnośnika, który uwzględniałby wzrost produkcji zwierzęcej w gospodarstwie w zależności od jego możliwości produkcyjnych paszy. Z zasobów, które w większości w większości byłyby wytworzone w tym gospodarstwie.

- Zwiększanie produkcji zwierzęcej w gospodarstwach powinno opierać się o ich zasoby paszowe. Tylko takie gospodarstwa są w stanie przeciwstawić się różnym fluktuacjom  występującym w sektorze produkcji trzody chlewnej i w branży mięsnej. Z zakupu powinny pochodzić tylko niektóre dodatki paszowe i niewielka część zbóż – tłumaczył Jan Krzysztof Ardanowski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa.