Jednocześnie następuje wzrost cen na tym rynku, spowodowany przede wszystkim wzrostem kosztów produkcji, w szczególności komponentu paszowego. Minister przypomniał, że podjęto szereg decyzji mających na celu wyrównanie wzrostu kosztów pasz. Po pierwsze, wprowadzono cła na eksport podstawowych zbóż i nasion oleistych. Po drugie, zapewnione są dotacje na transport śruty sojowej z Dalekiego Wschodu, Syberii i Kaliningradu do centralnych regionów kraju. 

Listę obszarów krótkoterminowego kredytowania uzupełniono o zakup pasz i ich składników. Ponadto przewiduje się przedłużenie preferencyjnych kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw dotkniętych ASF w 2020 roku i latach następnych. Podjęte działania umożliwiły ustabilizowanie sytuacji, a w okresie letnim nastąpiła korekta cen producentów.

Odrębną kwestią jest napięta sytuacja epizootyczna w wielu regionach. Rosyjskie ministerstwo rolnictwa i Rossielchoznadzor utrzymują sytuację pod stałą kontrolą, ściśle współpracując z władzami regionalnymi. Zbudowano przejrzysty system regulacyjny, obejmujący regionalizację, zasady trzymania świń i zwalczania ich chorób. Zapewniona jest elektroniczna rejestracja przemieszczeń zwierząt i produktów. W ramach resortowego programu celowego ministerstwo rolnictwa dostarcza środki na zapobieganie i diagnostykę chorób świń.

Obecni na spotkaniu przetwórcy wyrazili zaniepokojenie dynamiką cen i zasugerowali rozważenie możliwości wprowadzenia kontyngentu na bezcłowy import wieprzowiny. Jednocześnie przedstawiciele związków branżowych, a także kluczowych przedsiębiorstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, wyrazili przekonanie o jak najszybszej stabilizacji cen ze względu na czynnik sezonowy oraz brak konieczności stosowania środków regulacji celnej i taryfowej branży.

Minister polecił przygotować plan działania mający na celu ustabilizowanie sytuacji w branży trzody chlewnej.