Według niemieckiego urzędu statystycznego Destatis, w pierwszym półroczu 2012 r. liczba ubojów trzody chlewnej w Niemczech obniżyła się o 0,8 proc. (237 tys. szt.) do 28,8 mln szt., co stanowi pierwszy spadek od 2005 r. Niższa liczba ubojów dotyczyła zarówno świń z chowu krajowego, jak i importowanych - informuje FAMMU/FAPA.

Produkcja wieprzowiny w tym okresie wyniosła 2,7 mln ton i była niższa o 1,1 proc. Słabsze wyniki produkcyjne odzwierciedlają trudną sytuację w sektorze wieprzowiny w całej UE.

W przeciwieństwie do mięsa wieprzowego, pierwsze półrocze 2012 r. zaznaczyło się 1,8 proc.wzrostem niemieckiej produkcji drobiu do rekordowej ilości 713 tys. ton. Produkcja mięsa kurcząt brojlerów zwiększyła się o 4,2 proc. do 432 tys. ton. - podaje FAMMU/FAPA.