Produkcja spadła nieznacznie w pierwszych trzech kwartałach roku, a wysokie poziomy uboju wystąpiły w ostatnim kwartale, gdy rolnicy próbowali zarobić, zanim zostaną dotknięci rozprzestrzeniającą się epidemią afrykańskiego pomoru i spadkiem cen.

Produkcja wieprzowiny w Chinach jest uważnie obserwowana, ponieważ największy na świecie konsument mięsa zmaga się z afrykańskim pomorem świń, który obecnie występuje w 25 prowincjach. Wywołuje to oczekiwania związane z większym popytem na import wieprzowiny i produktów wieprzowych.

Zgodnie z danymi chińskiego biura statystyki, produkcja wieprzowiny zmniejszyła się, ponieważ wielkość chińskiego stada trzody chlewnej spadła o trzy procent, do 428.17 miliona sztuk.

Chiny są największym na świecie producentem wieprzowiny, odpowiadającym za połowę światowej podaży, a cała jej produkcja konsumowana jest lokalnie.

Wielu rolników nadal likwiduje swoje stada, ponieważ afrykański pomór świń obniża ceny w najważniejszych obszarach produkcji oraz ze względu na ograniczenia dotyczące transportu świń. Prowadzi do obaw o niedobór podaży w drugiej połowie tego roku.

W 2018 r. liczba ubitych świń spadła o 1,2 proc. do 693,82 mln sztuk,

Dane ministerstwa rolnictwa pokazują jednak, że ubój dokonany przez wyznaczone firmy wzrósł o 9,3 procent w 2018 r., podczas gdy stado świń było niższe o prawie 5 proc. w grudniu 2018 r., w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej.

Ceny trzody chlewnej wahają się wokół wieloletnich najniższych wartości na znacznej części północy kraju, odzwierciedlając w dużej mierze niedawne duże ilości uboju i nadmiar mięsa na rynku.

Dane z biura statystycznego pokazały również, że w 2018 r. produkcja wołowiny w Chinach wzrosła o 1,5 procent do 6,44 miliona ton, co stanowi najwyższą ilość od 20 lat, podczas gdy produkcja mięsa jagnięcego wzrosła o 0,8 procent do 4,75 miliona ton, a drobiu o 0,6 procent do 19,94 miliona ton.