Pomieszczenia porodowe to miejsce, w którym w tym samym czasie przebywają dwie grupy zwierząt o diametralnie odmiennych wymaganiach cieplnych. Optimum termiczne dla loch w fazie laktacji wynosi w zależności od systemu chowu (ściołowy/ bezściołowy) od 18 do 22oC. Tymczasem temperatury takie byłyby zabójcze dla kilkudniowych prosiąt. Tuż po porodzie oseski powinny przebywać w temperaturze 30-32oC. Pamiętajmy, że zarówno niewielka grubość tkanki tłuszczowej, jak i nierozwinięty jeszcze mechanizm termoregulacji sprawiają, że w niskich temperaturach noworodki narażone są na hipotermię, która w krótkim czasie prowadzi do śmierci zwierzęcia. Problem niskich temperatur nie dotyczy jednak wyłącznie noworodków. Nawet starsze, kilkutygodniowe prosięta nie powinny przebywać w temperaturze niższej niż 24oC. Ze względu na rozwijający się dopiero układ immunologiczny niskie temperatury zwiększają ryzyko wystąpienia bakteryjnych infekcji przewodu pokarmowego, jak i dróg oddechowych. Jeśli zatem chcemy wyprodukować zdrowe, silne i wyrównane wagowo prosięta, które w przyszłości będą osiągały zadowalające wyniki w tuczu, niezbędne jest, aby temperatura na porodówce znajdowała się w zakresie optymalnym dla danego wieku. Z drugiej strony temperatury powyżej 25oC mogą znacząco ograniczyć pobranie paszy przez maciorę, a co za tym idzie, negatywnie odbić się na ilości produkowanego mleka. Jak zatem pogodzić dwie strony, tak aby obie grupy zwierząt przebywały w optymalnych t emperaturach?

NIEZBĘDNE BUDKI

Przez lata podstawowym (i właściwie jedynym) urządzeniem grzewczym stosowanym w odchowie prosiąt był promiennik podczerwieni. Jest to rodzaj lampy, który oprócz światła widzialnego dostarcza zwierzętom duże ilości ciepła. Zaletą tego rodzaju urządzeń jest fakt, że promieniowanie podczerwone emitowane przez promiennik wnika w głąb tkanek prosiąt, stymulując tym samym metabolizm zwierząt. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne. Promiennik umieszczony bezpośrednio w gnieździe dla prosiąt jest tak naprawdę urządzeniem bardzo mało wydajnym. Znaczna część ciepła emitowanego przez urządzenie jest rozpraszana i dogrzewane są jedynie zwierzęta znajdujące się bezpośrednio pod promiennikiem. Jednocześnie źle ustawiony promiennik może dodatkowo ogrzewać strefę, w której przebywają lochy. Odrębnym problemem jest fakt, że zwierzęta przebywające w otwartym gnieździe narażone są na wystąpienie ewentualnych przeciągów, które mogą okazać się bardzo groźne dla zdrowia.

Dlatego coraz częściej w porodówkach można spotkać gniazda dla prosiąt zabudowane specjalną budką. Najczęściej jedna ściana konstrukcji zastąpiona jest elastycznym fartuchem wykonanym z gumy bądź tworzyw sztucznych, który umożliwia zwierzętom swobodne przemieszczanie się pomiędzy budką a strefą przebywania lochy. Niekiedy jeden z boków budki pozostaje niezabudowany, co pozwala na łatwiejszą obserwację zwierząt. Budki mogą być wykonane "domowym sposobem" (np. z drewna), ze względów higienicznych lepiej zdecydować się jednak na wyposażenie fabryczne wykonane zazwyczaj z tworzyw sztucznych.

Rozwiązanie takie ma szereg zalet. Nie tylko pozwala na utrzymanie stałej i wysokiej temperatury, lecz także chroni zwierzęta przed przeciągami, zwiększa efektywność pracy urządzeń grzewczych i zapobiega wzrostowi temperatury w strefie dla macior. Wyposażenie instalacji grzewczej w termostat umożliwia dodatkowo kontrolowanie temperatury w gniazdach, co nie tylko pozwala ograniczyć koszt energii elektrycznej, lecz także przeciwdziała przegrzaniu zwierząt. Wskaźnikiem, który pozwoli nam na właściwe ustawienie termostatu, jest zachowanie prosiąt. Jeżeli zwierzęta leżą swobodnie w gnieździe, oznacza to, że przebywają w optymalnej temperaturze. Nadmierne zbicie świadczy o tym, że zwierzętom jest zimno, przebywanie poza zasięgiem promiennika wskazuje natomiast na zbyt wysoką temperaturę.

Zastosowanie budek w kojcach porodowych ma jednak także swoje ograniczenia. W zabudowanym gnieździe trudno o obserwację prosiąt, co może sprawić, że ewentualne objawy chorobowe dostrzeżemy zbyt późno. Dlatego często konstrukcje te podwieszane są na specjalnym podciągu, dzięki któremu w ciągu kilku sekund mogą być podniesione. Budki to także kolejny element, który musi być dokładnie umyty i zdezynfekowany pomiędzy cyklami produkcyjnymi, co wiąże się z dodatkowymi nakładami pracy. Jednakże korzyści wynikające z zastosowania tej technologii z pewnością przeważają nad ewentualnymi mankamentami.

Promienniki to niejedyne elementy grzewcze stosowane w porodówkach. Jako punktowe źródła ciepła dobrze sprawdzają się także maty wodne. Najczęściej są one zasilane elektrycznie. Spotkać można jednak także urządzenie zasilane gorącą wodą pochodzącą z instalacji c.o. Zaletą mat jest fakt, iż ogrzewają one od spodu leżące zwierzęta. Równoległe zastosowanie promiennika i maty pozwala więc dogrzać zwierzęta z każdej strony. Na niektórych fermach można także spotkać grzejniki w postaci rur delta lub twin, montowane wewnątrz budek.

Zastosowanie dwóch źródeł ciepła ma jeszcze jedną zaletę. Tradycyjne promienniki są urządzeniami wrażliwymi na wstrząsy, a przy tym dość awaryjnymi. W razie uszkodzenia urządzenia prosięta nie są narażone na wychłodzenie, gdyż znaczne ilości ciepła dostarcza im mata czy grzejnik.

NIE ZAPOMINAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE

Ogrzewanie strefy dla prosiąt to także jeden z bardziej niebezpiecznych elementów cyklu produkcji. Połączenie prądu elektrycznego z wszechobecną wilgocią stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia personelu porodówki. Przypadki śmiertelnego porażenia prądem przy obsłudze elementów grzewczych już się zdarzały. Ewentualne przebicia to również zagrożenie dla samych zwierząt. Odrębną kwestią jest ryzyko pożaru, który może być następstwem wadliwego funkcjonowania urządzeń. Pamiętajmy zatem o regularnej kontroli wyposażenia oraz o niezwłocznej wymianie uszkodzonych elementów.

 

Artykuł ukazał się w najnowszym styczniowym numerze miesięcznika "Farmer"