Jednym z ciekawych odkryć, które zostało przedstawione przez naukowców z uniwersytetu w Illinois w USA było dokładne przedstawienie wpływu stosunku lizyny do białka ogólnego na straty ciepła organizmu zwierząt.

Zbyt małe zawartości lizyny w stosunku do białka ogólnego w paszy mogą powodować nadmierne straty ciepła organizmów świń, szczególnie w okresie zimowym. Jeżeli ten stosunek przez hodowców będzie utrzymywany na stałym poziomie to wyniki produkcyjne powinny zostać bardziej ujednolicone, a zmienność w długości tuczu i przyrostach dobowych będzie mniej się różniła pomiędzy cyklami.

Naukowcy podkreślali również, że jakikolwiek niedobór lizyny w paszy zawsze powinien być uzupełniany przez łatwo dostępną lizynę w formie syntetycznej. Warto zwrócić na to uwagę w rozmowie z żywieniowcem przy komponowaniu mieszanki paszowej dla swoich zwierząt.