Jest szereg czynników, które powodują szybkie i nadmierne wychładzanie organizmów zwierząt. Należą do nich: zła izolacja powierzchni legowiskowej, nadmierny dopływ zimnego powietrza, zimne ściany budynku czy też zbyt duża wilgotność w chlewni zwiększająca odczuwanie zimna przez zwierzęta.

Najtrudniejsze momenty w chowie świń, gdy temperatura otoczenia ma największy i najbardziej zauważalny wpływ na zwierzęta, to na pewno okres odchowywania prosiąt przy maciorach - szczególnie w pierwszych dniach życia. Kolejny krytyczny etap to chwila zasiedlenia budynku. Jest to bardzo trudny czas tak samo dla prosiąt odsadzanych w zamkniętym cyklu produkcyjnym, jak i prosiąt z zakupu wstawianych na tucz. Pierwsze dni w nowych kojcach są trudne ze względu na ustalanie się nowej hierarchii i w związku z tym wyższy poziom stresu, który wpływa na spadek odporności ich organizmów. Zmienia się też rodzaj paszy i panuje większa konkurencja przy jej pobraniu. Tym bardziej powinniśmy dążyć do tego, aby zapewnić dobry start prosiętom tak, aby jak najlepiej się zaaklimatyzowały i mogły okazać swój potencjał genetyczny w tuczu. W tym celu warto zapewniać rosnącym świniom jak najbardziej komfortowe warunki otoczenia wtedy, gdy skrajne warunki klimatyczne mogą pogorszyć mikroklimat panujący w chlewni.

KIEPSKI ODCHÓW PROSIĄT I SŁABE WYNIKI TUCZU

Zbyt niską temperaturę w pomieszczeniach inwentarskich możemy bardzo łatwo zauważyć. Pierwszym widocznym sygnałem jest fakt, że zwierzęta mogą być apatyczne, leżą i zbijają się w grupy, aby wzajemnie się ogrzać. Tak samo jak będą to robiły prosięta, tak i przy starszych i większych świniach zbyt niska temperatura otoczenia zmusi je do leżenia w ciasnej grupie. Z kolei mniej zauważalnym sygnałem, trudnym do wykrycia z dnia na dzień, będzie zwiększone pobranie paszy. Niestety, ale zwierzęta w chłodnych pomieszczeniach zaczynają "ogrzewać się paszą", więcej jedzą, a energia jest w znacznym stopniu wydatkowana na podniesienie temperatury ciała. Znacznie generuje to nasze koszty nie tylko poprzez wyższe nakłady na paszę, lecz także dłuższy okres tuczu. Jako potwierdzenie wystarczy przeanalizować, jak bardzo kosztowna jest zimna chlewnia. W tabeli 1. przedstawiamy zestawienie, jak zwiększa się pobranie paszy, gdy temperatura spadnie poniżej poziomu krytycznego, czyli takiego, przy którym zaczynają spadać wyniki produkcyjne stada. Na spadające w dół wyniki tuczne są nie tylko wywołane słabymi przyrostami zwierząt w małych pomieszczeniach. Przyczynia się też do tego zmniejszenie odporności zwierząt. Pamiętajmy też, że chore zwierzęta nie urosną, a do zakażeń częściej dochodzi, gdy świnie nie mają zapewnionych optymalnych warunków bytowych. To właśnie w chłodnych i wilgotnych pomieszczeniach mnożą się problemy zdrowotne, może pojawić się kaszel u świń na różnym podłożu, jak i problemy ze stawami nasilają się stany zapalne, czasami u młodszych zwierząt mogą wystąpić nawet biegunki.

PRECYZYJNE DOGRZEWANIE PROSIĄT

Prosięta, jak już wiele razy przypominaliśmy, mają inne optimum temperaturowe, niż przebywające z nimi w tych samych kojcach matki. W tym celu warto zadbać o to, aby stworzyć im odpowiednią strefę bytowania ze źródłem ciepła. Może być to mata grzewcza lub instalacja podgrzewania podłogowego wodna lub elektryczna, do tego dochodzą lampa, promiennik ceramiczny czy też bardziej zaawansowane urządzenia, jak specjalne nagrzewnice. Dodatkowe uszczelnienie takich stref jak daszek czy ścianki boczne pozwoli na skoncentrowanie ciepła w jednym miejscu i mniejsze oddziaływanie na lochę.

Ciekawą nowinką z Danii jest zupełnie nowy typ urządzenia grzewczego przeznaczonego dla prosiąt, które może być sterowane przez telefon lub e-mail. Nagrzewnica eHeat składa się z glass-ceramicznej grzałki i jest montowana w kojcu nad legowiskiem wyznaczonym dla prosiąt. Ma wbudowane czujniki, które rejestrują zmianę temperatury otoczenia w danym miejscu. Jeżeli temperatura spada, to wówczas nagrzewnica włącza się. Dzięki specjalnej aplikacji, urządzenie może być sterowane przez nas, gdy przebywamy w domu. Nagrzewnica wysyła raporty w postaci e-maila lub smsa o informacjach na temat dostosowania temperatury w poszczególnych kojcach, a także czy temperatura jest dostosowana prawidłowo do aktualnych potrzeb prosiąt ich wieku i masy ciała. Jeżeli jest taka potrzeba, nagrzewnice można również zamontować w kojcach, w których przebywają np. prosięta po odsadzeniu. Duńscy producenci - firma Animal Care ApS - twierdzą, że prawidłowe dopasowanie temperatury do potrzeb prosiąt może znacznie zmniejszyć ich upadki, a nawet przygniecenia prosiąt w okresie ich odchowu przy matkach. Urządzenie posiada dodatkowo źródło światła LED, dwa czujniki temperatury oraz nadajnik do odbierania wiadomości i wysyłania raportów. Producent twierdzi, że nagrzewnice eHeat zużywają nawet o 60 proc. mniej energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych lamp montowanych w kojcach porodowych.

DOGRZEWANIE NA RÓŻNE SPOSOBY

Odwiedzając gospodarstwa zajmujące się produkcją świń zauważam, że rolnicy starają się we własnym zakresie przeprowadzać wszelkiego rodzaju remonty. Do tego celu są wykorzystywane różne grzejniki i rury, które mają spełniać funkcje ciepła w kojcach. Takie rozwiązania świetnie sprawdzają się w odchowalniach prosiąt, gdy zwierzęta są jeszcze dość małe i potrzebują ciepłego otoczenia. Inne instalacje wodne są też wykorzystywane do stworzenia instalacji do ogrzewania podłogowego na porodówkach w strefie dla prosiąt, jak i ciepłych miejsc w kojcach na warchlakarni.

Wśród popularnych elementów, którymi rolnicy coraz częściej się interesują przy temacie ocieplania chlewni, są gotowe płyty z warstwą poliuretanową. Są to dwuwarstwowe elementy z powierzchnią gipsowo-kartonową oraz izolacyjną warstwą poliuretanową. Najczęściej takie płyty służą do ocieplenia dachu od wewnątrz. Należy pamiętać, że wybór rodzaju płyt zależy zawsze od sposobu izolacji ścian. Jeśli ocieplenie ścian znajduje się wewnątrz budynku, wtedy również ocieplenie dachu powinno znaleźć się wewnątrz. Jeżeli jest odwrotnie, to trzeba zdecydować się na płyty dopasowane do montażu na zewnątrz budynku. Przy zastosowaniu płyt izolacyjnych uzyskuje się jedną, nieprzerwaną warstwę izolacji, ułatwia to mycie i dezynfekcję pomieszczeń oraz zmniejsza ilość zakamarków, w których gromadzi się kurz. Dodatkowym efektem jest lepsze rozproszenie światła na płaskich powierzchniach i jaśniejsze wnętrze.

ŹRÓDŁA CIEPŁA

Podczas wyjątkowo zimnych dni producenci doraźnie stosują dogrzewanie pomieszczeń. Często do tego celu są wykorzystywane nagrzewnice nadmuchowe, elektryczne, na gaz lub olej. Nagrzewnice posiadają termostat i zabezpieczanie płomieniowe. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny urządzenie zgaśnie, natychmiast zostaje przerwany dopływ gazu. Dzięki temu nie należy się obawiać, że gaz będzie się ulatniał bez bieżącego spalania. Nagrzewnice są dostępne w wersji przenośnej, jak i przewoźnej. Dzisiaj standardem jest też system odprowadzania spalin na zewnątrz lub mieszania powietrza z produktem spalania, w wyniku czego powstaje dwutlenek węgla i para wodna.

Elementem nagrzewania punktowego, które mogą być doraźnie stosowane w wyjątkowo zimne dni, są promienniki gazowe. Na powierzchni ceramicznej spala się cieniutka warstwa gazu. Temperatura na ogrzewanej płytce sięga nawet 700 oC, dlatego przy montażu trzeba uniemożliwić zwierzętom kontakt z takim promiennikiem. Producenci tych urządzeń zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy. Na pewno takie promienniki nie są polecane do pomieszczeń, gdzie wentylacja nie jest w pełni sprawna. Urządzenia tego rodzaju wytwarzają podczas spalania niewielkie ilości tlenku węgla, który jest szkodliwy dla zwierząt i ludzi.

 

Artykuł pochodzi z numeru 11/2014  miesięcznika Farmer

Zamów prenumeratę