Przed rozpoczęciem chemicznej wojny z tymi owadami należy odpowiednio przygotować pomieszczenie inwentarskie. Ściany i sufity obiektów należy oczyścić z pyłów, brudu, pajęczyn, a także w miarę możliwości je wygładzić. Duża ilość brudu i kurzu w pomieszczeniach może ograniczać kontakt insektycydu z muchami i zmniejszać ich skuteczność.

Podczas dezynfekcji chemicznej osoby postronne i zwierzęta nie powinny przebywać w pomieszczeniu zabiegowym. W chlewniach należy opryskiwać powierzchnie ścian do 1 m wzwyż, aby trzoda nie kontaktowała się z naniesionym środkiem chemicznym.
Podczas wykonywania zabiegu należy omijać urządzenia służące do karmienia oraz miejsca składowania paszy. Można je przykryć folią, brezentem lub grubym papierem. Przed wprowadzeniem zwierząt do opryskanego pomieszczenia należy je wywietrzyć przez około 3 h oraz sprawdzić, czy ściany są już suche.