Historia uprawy pszenżyta jest niezwykle krótka w porównaniu z innymi gatunkami zbóż. Pierwsze próby wyhodowania krzyżówki żyta i pszenicy sięgają połowy XIX wieku. Jednak na większą skalę zboże to zaczęto uprawiać dopiero 100 lat później, a prawdziwy rozkwit popularności pszenżyta przypada na początek lat 80. minionego stulecia. Duży w tym udział polskich naukowców, którzy odpowiadają za wyhodowanie szeregu odmian pszenżyta. To właśnie Polska wiedzie prym w globalnej uprawie tego zboża. Według danych FAO pochodzących z 2016 r. powierzchnia uprawy pszenżyta w naszym kraju wyniosła ponad 1,4 mln ha i pozostawiamy daleko w tyle innych znaczących producentów tego zboża, takich jak Białoruś, Niemcy czy Rosja.

Jeśli wziąć pod uwagę uwarunkowania środowiskowe naszego kraju, nie powinien dziwić fakt, że pszenżyto zyskało w Polsce aż tak dużą popularność. Jego wymagania glebowe i pokarmowe są bowiem znacznie niższe niż pszenicy, a wysoka zimotrwałość sprawia, że stosunkowo rzadko zdarzają się przypadki wymrożeń. Jednocześnie ziarno tego gatunku charakteryzuje się wyższą przydatnością paszową niż ziarno żyta. Szczególnie chętnie pszenżyto jest skarmiane w żywieniu trzody chlewnej. Warto przedstawić zatem właściwości, zalety i wady stosowania t ego zboża w paszach dla świń.

ILE PSZENŻYTA MOGĄ ZJEŚĆ Ś

WINIE?

Skład chemiczny pszenżyta zbliżony jest naturalnie do innych zbóż stosowanych w żywieniu trzody chlewnej. Na tym tle wyróżnia się jednak przede wszystkim stosunkowo wysoką zawartością białka. Według ostatniego wydania Norm Żywienia Świń (Jabłonna, 2014) pszenżyto zawiera bowiem 12,2 proc. białka ogólnego, czyli więcej nawet niż pszenica. W dalekim tyle pozostawia żyto (9,5 proc. BO), kukurydzę (9 proc. BO) czy jęczmień (11 proc. BO). Białko pszenżyta, podobnie jak w przypadku innych gatunków zbóż, nie jest naturalnie białkiem kompletnym, zawiera jednak stosunkowo dużo lizyny. Uboższe jest natomiast w aminokwasy siarkowe.

Mocną stroną pszenżyta jest również ograniczona zawartość włókna. Zboże to zawiera ok. 2,7 proc. tego składnika, czyli znacznie mniej niż jęczmień i owies. O ile zatem zastosowanie jęczmienia w paszy dla trzody jest ograniczone, a owies wykorzystuje się w zasadzie tylko w żywieniu stada podstawowego, o tyle pszenżyto w przypadku wielu grup produkcyjnych może być głównym surowcem energetycznym użytym w recepturze paszy.

Jednak to nie relatywnie wysoka zawartość białka czy ograniczony poziom włókna są głównymi przyczynami sukcesu pszenżyta. Wynika on przede wszystkim z niskiej zawartości związków antyżywieniowych. Obecnie również nowoczesne odmiany żyta mogą pochwalić się ograniczonym poziomem alkilorezorcynoli, tanin czy fitynianów, jednak

gdy kilkadziesiąt lat temu pszenżyto wchodziło dopiero do użycia, biło pod tym względem na głowę tradycyjne odmiany żyta. Dziś zawartość związków antyżywieniowych w życie i pszenżycie znajduje się na podobnym poziomie. Niestety, wciąż jest ona jednak na tyle wysoka, że pszenżyto należy ostrożnie stosować w paszach dla młodych zwierząt. Wprawdzie krajowe zalecenia żywieniowe mówią o możliwości stosowania do 25 proc. pszenżyta w paszach dla prosiąt, jednak w praktyce rolnicy w żywieniu prosiąt i warchlaków stosują mniejsze dawki tego zboża, a na szerszą skalę pszenżyto stosują od początku tuczu. W początkowej fazie wzrostu tuczników mogą one pobierać paszę nawet w połowie składającą się z ziarna pszenżyta. W końcowej fazie tuczu mieszanka może z kolei zawierać nawet 70 proc. pszenżyta. Z kolei w żywieniu stada podstawowego krajowe zalecenia żywieniowe dopuszczają 50-proc. udział omawianej paszy.

O CZYM PAMIĘTAĆ, STOSUJĄC PSZENŻYTO?

W pierwszej części opisaliśmy pokrótce najważniejsze cechy składu chemicznego pszenżyta. Pamiętajmy jednak, że nigdy nie jest on stały i zależy od szeregu czynników. Przy prawidłowej agrotechnice i korzystnym przebiegu pogody zawartość białka i aminokwasów w surowcu może być nawet wyższa niż wspomniane wartości. Jednocześnie w przypadku błędów technologicznych (zwłaszcza związanych z dawkowaniem i terminem stosowania nawozów azotowych) może okazać się, że w zebranym czy zakupionym przez nas ziarnie białka jest znacznie mniej, niż zakładaliśmy. W tej sytuacji nietrudno o błędy żywieniowe, które odbiją się na parametrach wzrostu zwierząt. Jedyną skuteczną receptą na ten problem jest badanie składu chemicznego wykorzystywanego przez nas ziarna. Wygeneruje to wprawdzie pewne koszty, bez tego jednak trudno o precyzyjne żywienie naszych zwierząt, co spowodować może niewykorzystanie potencjału wzrostowego, a także pogorszenie kondycji zwierząt i warunków ich chowu.

Stosując pszenżyto, zwróćmy także uwagę na występowanie sporyszu. Zboże to wprawdzie nie jest tak podatne na porażenie buławinką czerwoną, jak żyto, niemniej również w tej uprawie może być ono problemem. Stąd też każdą stosowaną przez nas partię ziarna warto ocenić pod tym kątem.

Zwłaszcza w obecnym czasie pamiętajmy również, że stosowanie świeżo zebranego pszenżyta może mieć niekorzystne efekty dla zdrowia świń. Cechuje się ono bowiem wysoką aktywnością biochemiczną, przez co skarmianie świeżo zebranego ziarna może prowadzić u świń do biegunek i zahamowania wzrostu. Teoria mówi o konieczności uprzedniego przechowywania pszenżyta przez okres 6-8 tygodni. W praktyce niewielu rolników może sobie na to pozwolić, dlatego w razie konieczności skarmiania świeżego ziarna pszenżyta pamiętajmy o dodatku preparatów enzymatycznych, które ograniczą ryzyko negatywnego oddziaływania takiego ziarna na zdrowie zwierząt.

Artykuł ukazał się w sierpniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"