ASF jest istotnym problemem polskiego rolnictwa, w związku z czym w czasie wczorajszej konferencji w MRiRW dotyczącej wsparcia dla producentów trzody chlewnej nie mogło zabraknąć kwestii start związanych z pomorem.

Biorąca udział w spotkaniu Renata Mantur, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odniosła się do postulatów, zgodnie z którymi pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń miałaby wyrównywać straty, nie zaś obniżony dochód.

– Zasady pomocy dla producentów świń są określane przede wszystkim w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego. W związku z tym, że te przepisy dają jedynie możliwość przyznawania odszkodowań obliczanych w odniesieniu do utraty dochodów nie ma możliwości takiej zmiany warunków. Jednocześnie należy wskazać, że ze względu na kończący się rok budżetowy nowy nabór wniosków nie jest planowany – mówiła wiceprezes Mantur.

Z kolei minister Puda poinformował o podjęciu działań mających na celu zwiększenie budżetu na tę formę wsparcia oraz odniósł się do terminu składania wniosków.

– Podjąłem działania celem zwiększenia budżetu o dodatkowe 65 mln zł. W tej chwili to będzie prawie 119 mln zł, to jest ponad 100 proc. więcej niż było dotychczas – mówił szef resortu rolnictwa. – Drugi ważny temat dotyczy samych wniosków. Naszym zdaniem jest spora liczba rolników, którzy z różnych powodów nie mogli złożyć tych wniosków i nie udało im się skorzystać z tej pomocy. W związku z tym podjęliśmy działania, aby umożliwić im składanie wniosków o przywrócenie terminu, co spowoduje, że ta szansa dla nich będzie dużo większa – dodał.

Wiceprezes ARiMR odniosła się również do opinii zgodnie z którą małe zainteresowanie wsparciem dla rolników dotkniętych ASF wynika z krótkiego terminu składania wniosków i bardzo skomplikowanej procedury, która uniemożliwia większości rolników otrzymanie wsparcia.

Wiceprezes Mantur zaznaczyła, że obowiązujące procedury i wymogi wynikają w znacznej mierze z obowiązków nałożonych przepisami prawa unijnego. Przypomniała również zapowiedź ministra Pudy dotyczącą działań umożliwiających rolnikom złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

Na zakończenie spotkania minister Puda ponowił apel do producentów trzody chlewnej oraz drobiu o przestrzeganie zasad bioasekuracji zwracając uwagę na potwierdzenie kolejnych ognisk grypy ptaków.