Załamanie chińskiej produkcji może zapewnić europejskim i innym dużym eksporterom możliwości dużych dostaw do Chin. Popyt i ceny w Niemczech i Europie są napędzane przez chiński popyt importowy już od kilku tygodni. Te impulsy mogą stać się jeszcze silniejsze. Zapotrzebowanie można również rozszerzyć na inne rynki, takie jak drób i wołowina.

Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA), w analizie rozwoju światowych rynków mięsa na początku kwietnia założyło spadek chińskiej produkcji trzody chlewnej o około 12 procent. W tym samym czasie USDA oczekiwało, że chińskie zapasy wieprzowiny spadną o około 15 procent do najniższego poziomu, od co najmniej 20 lat. USDA spodziewa się również rekordowego importu. Niemniej jednak najnowsze prognozy USDA pozostają znacznie poniżej obecnych bardzo pesymistycznych oczekiwań Rabobanku.

Rabobank uważa, że duże straty związane z ASF u chińskich macior i świń hodowlanych znacznie spowolnią odbudowę chińskiego przemysłu wieprzowego.

Tymczasem choroba rozprzestrzeniła się także na Wietnam. Rabobank obecnie oczekuje tam strat produkcyjnych wynoszących ponad 10 procent. Dalsze ogniska ASF są również zgłaszane w Kambodży, a choroba może nadal rozprzestrzeniać się na Azję Południowo-Wschodnią, co ma znaczące konsekwencje dla jej produkcji, zaopatrzenia i przepływu towarów

Efektem rozprzestrzeniania będą znaczące zmiany w światowych przepływach handlowych w celu zaspokojenia popytu na białko zwierzęce w Chinach i całym regionie. Stwarza to ogromne możliwości dla krajów z nadwyżkami eksportu i możliwościami dostaw do Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Jednak według analityków Rabobanku, ten rozwój może również prowadzić do problemów logistycznych i zwiększać koszty w całym łańcuchu dostaw.

Według Rabobanku, ASF jest obecnie endemiczny w Chinach, a straty są ogromne. Od czasu pojawienia się w sierpniu 2018 r. ASF rozprzestrzenił się na wszystkie prowincje Chin kontynentalnych. Rabobank szacuje, że ASF może dotknąć tam 150 do 200 milionów świń. Wynikająca z tego strata to co najmniej 30 procent chińskiej produkcji wieprzowiny byłaby ona o prawie 30 procent wyższa niż roczna produkcja świń w USA.

Straty w produkcji świń  nie mogą być łatwo zastąpione innymi białkami lub mięsem, a nawet większy import nie może zrekompensować tej straty. Rabobank szacuje, że spowoduje to w 2019 r. powstanie luki podażowej netto w wysokości prawie 10 mln ton całkowitej ilości białka zwierzęcego.