Podczas posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Komisja Europejska poinformowała o stanie wdrożenia w państwach członkowskich dyrektywy Rady nr 2008/120/WE o minimalnych normach ochrony świń. Wymogi tego przepisu zakładają m.in. wycofanie do końca grudnia 2012 r. kojców pojedynczych dla loch i loszek prośnych i zastąpienie ich grupowym systemem utrzymania. Komisja szacuje, że pod koniec roku gotowych do stosowania zakazu będzie 16 państw członkowskich UE.

Już teraz wymogi dyrektywy spełniają Wielka Brytania, Szwecja i Luksemburg. Komisja Europejska zwraca uwagę na znaczenie wprowadzenia w trybie pilnym niezbędnych działań w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą Rady i kontynuacji dostarczania danych na temat wdrożenia systemu grupowego utrzymania loch. Komisja poinformowała o zamiarze wszczęcia procedury w sprawie naruszenia prawa unijnego w stosunku do państw członkowskich, które do 1 stycznia 2013 r. nie wdrożą wspomnianej dyrektywy. Poprawa egzekwowania prawa wspólnotowego jest jednym z celów strategii UE na rzecz dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015.