Zdaniem prezesa "POLPIG"-u systematyczny spadek pogłowia trzody chlewnej - nie tylko w Polsce ale też u innych wiodących producentów w UE doprowadzi w końcu do równowagi popytowo - podażowej, co pozwoli na systematyczny wzrost cen tuczników. Trudno dokładnie ocenić kiedy to nastąpi, jednak zdaniem Aleksandra Dargiewicza pierwsze realne podwyżki mogą być widoczne już przed Wielkanocą. Niestety na dzień dzisiejszy niewiadomą pozostaje kwestia opłacalności produkcji - wszystko przez bardzo wysokie koszty chowu.