Podczas Spotkania Noworocznego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział reorganizację ministerstwa, do której wcześniej się zobowiązał. - Wsłuchując się w głosy środowiska, przygotowujemy się do reorganizacji ministerstwa rolnictwa. Realizując zobowiązania, do jakich się zobowiązałem, otwieram departament przetwórstwa i rynków rolnych – zapowiedział Jan Krzysztof Ardanowski. - Nie będzie już sytuacji, jaka trwała przez lata, że sektor przetwórstwa był traktowany po macoszemu, nie miał gdzie lokować oczekiwań i szukać wsparcia.  Korzystajcie z pomocy nowego wiceministra rolnictwa – Ryszarda Kamińskiego, jednego z najbardziej kompetentnych w Polsce specjalistów z zakresu budzenia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Odtwarzamy to, co jest elementem wsparcia, również w przetwórstwie mięsa - mówił

Jednocześnie minister podkreślał, że kompetencje dyrektorów w poszczególnych departamentach będą rosły, a urzędnicy mają w swoich działaniach nie zwlekać z podejmowaniem decyzji. - Staram się znaleźć kompetentnych zastępców, będą też większe kompetencje dyrektorów. Urzędnicy boją się podejmować decyzji, a będą podejmowali decyzje, bo po to są nie tylko do administrowania ale podejmowania decyzji. Będę oczekiwał od każdego postawy służebnej, empatii ale i podejmowania decyzji.

Na koniec, minister życzył zgromadzonym mniej problemów, niż w roku minionym. – By rozwijać polskie rolnictwo i wasze firmy rozumiane jako fragment rolnictwa. Nie ma nic gorszego jak to poszatkowanie rolnictwa, że każdy dba o swój, oddzielny interes, a to wszystko jest przecież jednym łańcuchem. Jeśli my, społeczność, wspólnota polska nie potrafimy tego łańcucha zbudować, to nic dziwnego, że inni będą nas ogrywali.

W najbliższym czasie MRiRW ma też przygotować kodeks etyki biznesu. - Wracamy do idei sprzed lat, by nawet we współczesnym kapitalizmie relacje, sposoby prowadzenia firmy ale i gospodarstwa były realizowane zasady etyki i uczciwości. Kodeks zostanie przez ministerstwo dostarczony do każdej firmy – podkreślił na koniec minister Ardanowski.