Konieczność ograniczenia pogłowia dzików jest jednym z palących problemów całego krajowego rolnictwa. W efekcie szkód łowieckich zwierzęta te generują bowiem potężne straty w produkcji roślinnej. Na dużym zagęszczeniu tych zwierząt szczególnie cierpią jednak producenci żywca wieprzowego. Dziki są bowiem głównym wektorem wirusa afrykańskiego pomoru świń, i to za ich przyczyną znaczna część kraju objęta jest ograniczeniami w sprzedaży, czy przemieszczaniu świń. Nie dziwi zatem, że kwestia redukcji pogłowia dzików była jednym z najczęściej poruszanych tematów w trakcie listopadowej konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” zorganizowanej przez redakcję miesięcznika „Farmer” i portalu „Farmer.pl”.

Nie na wszystkie pytania udało się wówczas uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź, zapytania rolników przesłaliśmy jednak do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poniżej publikujemy odpowiedź resortu dotyczącą redukcji pogłowia dzików w naszym kraju:

„Odstrzał dzików na terytorium Polski prowadzony jest w ramach gospodarki łowieckiej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie oraz aktów wykonawczych do wspomnianej ustawy. Ponadto, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, powiatowy lekarz weterynarii dodatkowo może nakazać odstrzał sanitarny zwierząt (w tym dzików) na określonym obszarze.

Główny Lekarz Weterynarii prowadzi sprawozdawczość w zakresie liczby dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego, aktualizowaną w trybie cotygodniowym. Zgodnie z danymi na dzień 26 listopada 2018 r., w ramach odstrzału sanitarnego dzików realizowanego od 2017 r. na części terytorium poszczególnych województw, na których wydano powyższy nakaz, pozyskano 28 381 dzików. Natomiast dane w zakresie liczby dzików pozyskanych w ramach gospodarki łowieckiej nie leżą w gestii resortu rolnictwa.”

Resort rolnictwa poinformował również o wysokości stawek oferowanych myśliwym za odstrzał dzików:

„Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, zwiększono wysokość stawek za pozyskanie dzików w następujący sposób:

  •  650 zł brutto za samicę przelatkę (samica w drugim roku życia o wadze od około 35 kg) i dorosłą samicę dzika oraz 300 zł brutto za pozostałe dziki pozyskane w ramach polowania na obszarach zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym,
  • 650 zł brutto za samicę przelatkę i dorosłą samicę dzika oraz 300 zł brutto za pozostałe dziki pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego, na każdym obszarze Polski, gdzie powiatowy lekarz weterynarii nakaże wykonanie tego odstrzału,
  • 650 zł brutto za samicę przelatkę i dorosłą samicę dzika oraz 300 zł brutto za pozostałe dziki pozyskane w ramach polowania na obszarze WAMTA (Wider Area for Medium Term Actions).

Jednocześnie, określono następujący zasięg obszaru WAMTA:

  • gminy, które w całości lub części położone są w pasie do 100 km od granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Rosją (Obwód Kaliningradzki), Litwą, Białorusią i Ukrainą, za wyjątkiem gmin położonych na obszarach ochronnym, objętym ograniczeniami oraz zagrożenia
  • gminy, które w całości lub części są położone w pasie do 100 km od zewnętrznej granicy na obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia.

Celem wprowadzonych zmian jest dążenie do pozyskania przez myśliwych jak największej liczby dzików”