Jak czytamy w stanowisku Izby, monitoring cenowy prowadzony na terenie wszystkich powiatów województwa kujawsko – pomorskiego, wskazuje jednoznacznie, że mamy obecnie do czynienia z kryzysem na rynku trzody chlewnej. Spadki cen obserwowane są od września minionego roku, i obecnie u wielu podmiotów skupujących, ceny osiągnęły poziom krytyczny. Jednocześnie nie ma żadnej gwarancji, że w najbliższym czasie nie będziemy obserwowali dalszych obniżek cen. Zdaniem przedstawicieli Izby, sytuacja jest o tyle dziwne, że zarówno na terenie województwa, jak i w całym kraju nie wystąpiły żadne czynniki mogące nałożyć się na ostatnie spadki cen. Przeciwnie – spadek pogłowia trzody w naszym kraju doprowadził do niskiej podaży krajowego surowca. Niestety krajowi przetwórcy w ślad za rynkiem unijnym obniżają ceny skupu tuczników. Zdaniem przedstawicieli Izby błędem władz centralnych było dopuszczenie do przejęcia przemysłu mięsnego przez kapitał zagraniczny.

Jednocześnie potężne obawy budzi sytuacja związana z szerzeniem się wirusa ASF. Zdaniem przedstawicieli Izby, tylko kwestią czasu jest wtargnięcie wirusa afrykańskiego pomoru świń na teren regionu. Trudno przewidzieć jakie mogą być konsekwencje tej sytuacji dla tysięcy producentów trzody chlewnej z terenu województwa kujawsko – pomorskiego.

Mając na uwadze dobro producentów trzody chlewnej z regionu, władza Izby wnioskują o:

- podjęcie skutecznych działań na rzecz ograniczenia pogłowia dzików
- stworzenie warunków pozwalającym rolnikom na opłacalną produkcję żywca wieprzowego
- uruchomienie skupu tuczników na potrzeby rezerw materiałowych
- stworzenie warunków prawnych do zawieszenia lub prolongaty spłaty kredytów zaciągniętych przez producentów świń
- obniżenie czynszów dzierżawnych i przesunięcie terminu spłaty rat za zakupione grunty
- szybszą wypłatę dopłat bezpośrednich
- udzielenie rekompensat budżetowych dla gmin umarzających obowiązek opłaty podatków rolnych dla producentów wieprzowiny