- Sytuacja na rynku, związana z wykryciem afery dioksynowej w Europie Zachodniej, stała się podstawą do działań spekulacyjnych, które doprowadziły do paniki i niepokoju na rynku, a tym samym do znacznego spadku cen importowanej wieprzowiny w szczególności z Niemiec, które próbują pozbyć się z własnego rynku potencjalnie zakażonego mięsa po zaniżonych cenach. Odbija się to bardzo niekorzystnie na sytuację na rynku krajowym, gdzie cena proponowana krajowym producentom oscyluje w okolicach 3 zł, a nawet poniżej tej granicy (2,8 zł) – mówi Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność’’.

Mając więc na uwadze interes polskich producentów trzody chlewnej, a także zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów, ,,Solidarność’’ Rolników Indywidualnych domaga się natychmiastowego wprowadzenia zakazu importu wieprzowiny, jaj kurzych i mięsa drobiowego z Niemiec.