Jak poinformowało NSS, na rynku wieprzowiny obecnie jest duża podaż, co w rezultacie prowadzi do wzrostu konkurencji. W związku z tym następuje spadek cen hurtowych: w 2019 r. wyniósł on 8 proc., a w pierwszym kwartale 2020 r. – 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Obecnie nie ma podstaw do wzrostu cen wieprzowiny, a NSS spodziewa się, że nadal będą one spadać, nawet w warunkach zwiększonego popytu.

Ponadto, uczestnicy rynku zwiększają dostawy na rynki krajów trzecich, co pozwala producentom otrzymywać dodatkowe dochody. W ubiegłym roku hodowcy trzody chlewnej wyeksportowali 108 tys. ton, a firmy przemysłowe planują zwiększyć dostawy.

Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa średnia cena otrzymywana przez producentów rolnych za świnię w wadze ubojowej 6 kwietnia wyniosła 138,42 rubli / kg (1 rubel = 0,0560 zł, NBP 2020-04-09), czyli o 4,5 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu.