Produkcja trzody chlewnej w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. wzrosła o 2,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, czyli do ok. 1,6 mln ton żywej wagi.

Jak podaje służba prasowa ministerstwa, w znacznym stopniu przyczyniło się do tego aktywne korzystanie przez gospodarstwa z pomocy publicznej. Jako dodatkowy środek finansowania przedłużono na ten rok udzielanie niskooprocentowanych pożyczek, w celu częściowego zrekompensowania strat poniesionych z powodu afrykańskiego pomoru świń. Pożyczki mogą zostać wykorzystane do tworzenia nowych lub modernizacji istniejących mocy produkcyjnych lub zakupu sprzętu.