Średnia cena żywca wieprzowego w Rosji wynosi obecnie 116 rubli/kg (6,50 zł/kg). Cena tony kukurydzy wynosi 10.540 rubli (588 zł). Rentowność produkcji pozostaje bardzo wysoka i wynosi 3.479 rubli za tucznika (195 zł) dla przeciętnego producenta oraz 5.000 rubli (280 zł) dla efektywnych producentów, produkujących cięższe świnie – informuje Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej.

Związek zwraca też uwagę na wysokie ceny detaliczne na tamtejszym rynku, które wynoszą obecnie 340 rubli/kg (19,6 zł/kg) dla najdroższego elementu jakim jest karkówka i 280 rubli/kg (15,7 zł/kg) za najtańszy element jakim jest szynka!

Po wprowadzeniu przez Rosę embarga na produkty z UE i Ameryki Płn. Zauważalna jest tendencja spadku spożycia mięsa. Aktualnie łączne spożycie mięsa w Rosji spada z najwyższego poziomu 75 kg/os. w 2013 roku. Jest to wynikiem wysokich cen oraz ograniczonej podaży mięsa na rosyjskim rynku. Konsumpcja mięsa spadła o 3 proc. i przewiduje się dalszy spadek o 6 proc. do 70 kg/os. (co jest cięgle więcej niż 60 kg/os. jeszcze w 2010 r.).

Mimo trudności z obecną podażą mięsa w Rosji analitycy prognozują że w ujęciu wieloletnim spożycie wieprzowiny będzie znacząco rosło. Przewiduje się, że osiągnie ono poziom 82-83kg/os. w 2020 roku. Przyczyni się do tego wzmocnienie rosyjskiej gospodarki oraz większa podaż mięsa po zniesieniu restrykcji importowych. Szacuje się, że spożycie wieprzowiny w Rosji w 2020 roku osiągnie 31,35 kg/os. (wzrost o 6,6 kg/os. w stosunku do 2013 roku).

Te dane oznaczają, że Rosja będzie potrzeba dodatkowo 957 tys. ton wieprzowiny, co oznacza produkcję pochodzącą od dodatkowych 320 tys. macior.