- W ubiegłym roku zanotowano bardzo dobre wyniki pogłowia ras rodzimych trzody chlewnej w kraju. Stado podstawowe loch rasy puławskiej osiągnęło poziom 1000 szt. Z kolei ilość loch rasy złotnickiej białej i pstrej w sumie wyniosła 2000 szt. Można powiedzieć, że ilość zwierząt czystorasowych wzrosła w porównaniu do poprzednich lat - mówi dr inż. Tadeusz Blicharski, dyrektor biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS.

Opisywane rasy świń cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród małych producentów trzody chlewnej, ponieważ włączają się do programu rolno-środowiskowego i podlegają wsparciu finansowemu. Za lochy, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie można otrzymać do 570 zł/szt.