PRZEGLĄD PRASY: Ogółem w kraju hodowla świń zmniejsza się - w marcu stado liczyło ponad 18 mln sztuk i było prawie o 193 tys. mniejsze niż rok temu i o 800 tys. sztuk mniejsze niż w listopadzie 2006 r. Spadły ceny skupu i opłacalność tuczu, staniały prosięta. Obsada trzody chlewnej i bydła na 100 ha użytków rolnych w województwie należy do najniższych w kraju.

Źródło: Rzeczpospolita