Chloramphenicol – jak informuje FAPA/FAMMU- znalazł się w paszy ze względu na niewłaściwe obchodzenie się z odpadami laboratoryjnymi.  Firma mleczarska Ehrmann, z której pochodziło skażenie, zobowiązała się do wypłaty odszkodowań hodowcom trzody, którzy ponieśli straty w wyniku zanieczyszczenia paszy antybiotykiem.

Z kolei bawarskie władze związkowe oświadczyły, że skażone chloramphenicolem mięso nie może przedostać się do łańcucha żywnościowego.