Powołując się na dane Eurostatu, przedstawiciele ZPM wskazują, że w Polsce ponad 4 proc. konsumentów nie może sobie pozwolić na często spożywanie mięsa. Problem ten nie dotyczy jednak wyłącznie Polski ale i innych krajów UE.

Europejczyków nie stać na mięso

W 2022 roku 8,3 % ludności Unii Europejskiej nie była w stanie pozwolić sobie na posiłek zawierający mięso, ryby lub ekwiwalent wegetariański co drugi dzień, co stanowi o jeden punkt procentowy wyższy niż w 2021 roku (7,3 %).

 

Najgorzej w tym zakresie było: w Rumunii (22,1%), w Bułgarii (21,6%), na Słowacji (15,8%), na Węgrzech (13,9%), w Niemczech (11,4%), na Litwie (10,4%), w Grecji (10,0%). W Polsce wskaźnik ten wyniósł 4,1% – wynika z badania - przeprowadzonego przez Eurostat.

Społeczeństwo UE ubożeje

Ponadto, biorąc pod uwagę osoby zagrożone ubóstwem, w 2022 roku odsetek na szczeblu UE wyniósł 19,7 %, czyli o 2,2 punktu procentowego był on wyższy niż w 2021 roku (17,5 %) W 2022 roku różnica między liczbą ludności ogółem a zagrożoną ubóstwem pod względem zdolności do zapewnienia odpowiedniego posiłku była również widoczna we wszystkich państwach UE: największy odsetek osób zagrożonych ubóstwem, które nie mogły sobie pozwolić na odpowiednie posiłki, odnotowano w Bułgarii (44,6 %), a następnie w Rumunii (43,0 %) i na Słowacji (40,5 %). Również bardzo wysoki odnotowany został w Grecji (32,3%) oraz na Węgrzech (29,6%). W Polsce odsetek ten wyniósł 10,2%. Najniższy udział odnotowano w Irlandii (5,0 %), w Luksemburgu (5,1 %) i na Cyprze (5,6 %).