Choroba ta zaczęła się rozpowszechniać w Afryce. Rozpowszechnienie choroby na terytorium rosyjskim wynikło, jako rezultat tego, że władze gruzińskie zaczęły zaniedbywać swe obowiązki, w związku z czym osłabła kontrola gruzińskich służb weterynaryjnych – uważają Rosjanie. 

„Nad chorobą nie udało się zapanować, więc szybko rozpowszechniła się po całym terytorium Gruzji” - powiedział Własow.

Były wypadki skażenia zwierząt w Stawropolskim kraju Rosji, gdzie spalono setki świń z przejawami tej choroby.

Niebezpieczeństwo tej choroby nasila się, ponieważ w Rosji nie ma szczepionki, która by ją zwalczała.

Rosyjski urzędnik mówił, że „zagrożenie rozpowszechnienia tej niebezpiecznej choroby jest w tysiąckroć bardziej niebezpieczne niż ptasia grypa”.

 

Źródło: http://meatinfo.ru/ , polit.ru