Jak wynika z naszej dzisiejszej sondy, ostatni tydzień przyniósł kolejny wzrost cen żywca wieprzowego. W porównaniu z notowaniem z ubiegłego wtorku ceny wzrosły od kilku do nawet kilkudziesięciu groszy na kilogramie. 

Aktualne ceny tuczników - wrzesień 2023. Ile kosztują?

Na dzień dzisiejszy średnia cena tuczników w klasie wynosi 10,16 zł netto za kilogram, co oznacza, że na przestrzeni tygodnia wzrosły one o 22 grosze. Ceny wahają się w granicach 9,45 - 10,50 zł netto za kilogram. 

 

Za tuczniki w wadze żywej krajowe skupy płacą od 7,20 do 8,60 zł netto za kilogram, przy czym średnia cena kształtuje się na poziomie 7,95 zł netto za kilogram, czyli o 8 groszy więcej niż tydzień temu. 

Dlaczego tuczniki drożeją?

Wydaje się, że wzrosty cen wynikają nie tyle z zmiany sytuacji popytowo-podażowej, co z rosnącego kursu euro:

Podwyżki w znacznym stopniu spowodowane były spadkiem kursu złotówki w stosunku do euro. Import zarówno żywca jak i wieprzowiny nie jest tak opłacalny i zakłady poszukują surowca z rynku krajowego. Po podwyżce w przeliczeniu na złotówki cena niemiecka dalej pozostaje wyższa od polskiej o ponad 0,30 zł/kg - informuje Aleksander Dargiewicz, prezes Polpig-u. 

Analitycy podkreślają, że rynek osiągnął już szczytowy moment cyklu świńskiego, i kolejne miesiące mogą być czasem pogarszania się koniunktury.